Čas branja: 5.5 min

Prevajanje je izjemno natančno delo. Za optimalno pripravo prevoda ne zadošča le znanje izvirnega in ciljnega jezika ter poznavanje strokovnega področja. Prevajalec potrebuje čim več informacij o izvirnem besedilu – kako je nastalo in kakšen je namen uporabe prevoda. Skratka, prevajalec potrebuje celosten kontekst.

Morda se vam zdi podajanje vseh teh informacij ob oddaji naročila časovno potratno in če nimate ustaljenega postopka za naročanje, to morda tudi drži. Na srečo smo tu mi, da vam olajšamo delo! Pripravili smo seznam, ki vam bo pomagal vključiti vse informacije, ki jih bo prevajalec potreboval za pripravo kakovostnega prevoda – takšnega, ki bo terminološko ustrezen in pripravljen za nadaljnjo rabo.

Ključne informacije

Ključne informacije, brez katerih prevoda medicinskega (ali katerega koli drugega) besedila ni mogoče pripraviti, so:

Izvirni dokument(i) za prevod

Menimo, da ni treba posebej poudarjati, da je ključen element za pripravo prevoda izvirno besedilo, kajne? 😉 Prosimo, da nam pošljete zadnjo različico. Če boste besedilo po oddaji v prevod še spreminjali, bo to upočasnilo proces in povečalo nevarnost za nesporazume.

Jezikovna kombinacija

Jezik izvirnika je v večini primerov mogoče razbrati iz dokumenta samega, morate pa ponudniku jezikovnih storitev sporočiti jezik, v katerega naj besedilo prevedemo.  Ta podatek morda ni tako ključen, če prevod zaupate prevajalcu, ki se ukvarja s prevajanjem zgolj ene jezikovne kombinacije, je pa nujen, če prevod pošljete agenciji ali prevajalcu, ki nudi storitve v več jezikov.

Rok

To je datum, do katerega potrebujete prevod. Poznavanje roka oddaje omogoča ponudniku jezikovnih storitev angažiranje ustreznih jezikoslovcev, ki so na voljo za pripravo prevoda znotraj časovnega okvira. Večina prevajalskih agencij sodeluje z več prevajalci, ki pokrivajo določeno jezikovno kombinacijo in strokovno področje. Informacija o roku nam pomaga, da naročila razvrstimo po nujnosti in jih dodelimo ustrezni prevajalski ekipi.

Kljub temu vsi roki niso vedno izvedljivi, za kar obstaja več razlogov: obseg besedil je lahko preobsežen, proces prevajanja bolj zapleten, kot se sprva zdi, ustrezne prevajalske ekipe niso na voljo ipd. Verjetno imate pogosto v mislih dva roka – idealni rok (ki vam omogoča obilo časa za temeljito urejanje in končno pripravo prevoda) in skrajni rok (ki ga ne morete podaljšati in vam daje ravno še dovolj časa za nujne naloge). V takih primerih izvajalcu sporočite oba, idealni in skrajni rok za oddajo. S tem boste zagotovili, da ima ponudnik jezikovnih storitev jasno predstavo o tem, koliko manevrskega prostora imate, kateri element t. i. železnega trikotnika bo treba »žrtvovati« in katere korake mora izvesti, da bodo vaši prevodi pravočasno nared.

Navidezno neobvezne, a v resnici nujne informacije

Ponudnik jezikovnih storitev na podlagi dokumentov, jezikovne kombinacije in časovnice lahko pripravi prevod,  a to še ne pomeni, da bo tudi kakovosten. Če s ponudnikom namreč nimate dolgoročnih izkušenj in z njim niste delili informacij o vaših zahtevah, pričakovanjih in preferencah ali prvič naročate prevod določenega tipa besedila, obstaja velika verjetnost, da prevod ne bo zadostil vašim potrebam in željam. Prevajalec bo lahko zgolj sklepal, kaj potrebujete, ne bo pa v to prepričan.

V izogib ugibanju vam toplo priporočamo, da prevajalcu podate sledeče informacije, na podlagi katerih bo lahko  pripravil kakovosten prevod:

Referenčni dokumenti

Med referenčne dokumente spadajo: slogovni priročniki podjetja, glosarji, primeri obstoječih (odobrenih) prevodov podobnih dokumentov in kakršna koli druga gradiva, ki pomagajo izvirni dokument opredeliti znotraj strokovnega konteksta.   Priporočljivo je tudi, da sporočite morebitne terminološke preference. Slednje je še posebej uporabno, če za določen termin sicer obstaja več ustreznih izrazov, a v vašem podjetju dosledno uporabljate le enega od njih, ali če predvidevate, da je vsa terminologija, ki jo uporabljate, širše nepoznana in zelo specifična. Vse zgoraj opisano bo prevajalcu v pomoč, vam pa zagotovilo za dober rezultat.

Kontekst

Zagotovo ste prevajalca ali prijatelja, ki obvlada tuj jezik, že kdaj vprašali, kako se neki besedi reče v tem jeziku. Prevajalec/prijatelj vas je verjetno prosil, da mu poveste celotno poved, v kateri se ta beseda pojavi. Kontekst je za prevajalca nepogrešljiv: zagotavlja, da bo izbral pravi termin, slog in stavčno strukturo. H kontekstu sodijo tudi podrobno poznavanje strokovnega področja, ciljne publike in namena prevoda.

  • Ciljni bralec

Koga besedilo nagovarja? Odgovor na to vprašanje nam pove, kako mora biti besedilo oblikovano za najboljši učinek. Je besedilo namenjeno bolnikom ali strokovnjakom v zdravstvu? To je včasih razvidno iz besedila samega, a ne vedno. Slog in terminologija sta zelo odvisna od ciljnega bralca. Več dejavnikov vpliva na to, kako oseba bere in sprejema informacije: starost, izobrazba, poklic, družbeni položaj, računalniška pismenost, politična prepričanja, vrednostni sistem, način življenja itd. Vsak od naštetih dejavnikov lahko zahteva prilagoditev prevoda, zato je pomembno, da ponudniku jezikovnih storitev te informacije podate.

  • Namen, raba in končni format dokumenta

Bo besedilo objavljeno v elektronski ali tiskani obliki? Kakšna bo velikost natisnjenega dokumenta in ali obstajajo kakršne koli prostorske omejitve? Je izvirno besedilo prepis zvočnega oz. video posnetka in ali prevod potrebujete za oblikovanje podnapisov? Je besedilo namenjeno uporabniškemu vmesniku aplikacije? Ali polja, v katerih je zapisano besedilo, lahko razširimo in prilagodimo glede na morebitno povečanje števila znakov v prevodu? Je namen dokumenta obveščanje, prepričevanje ali prepovedovanje? Ga boste uporabili za namene tiskane brošure, priponke marketinškemu e-sporočilu v formatu PDF, kot pasico ali morda pojavno okno na spletni strani? Ste besedilo, poslano v obliki wordovega dokumenta, kopirali iz programa za oblikovanje, kot je na primer Adobe Illustrator, in ga bo po prejemu prevoda urejal grafični oblikovalec? Mora biti predstavitev v formatu PowerPoint po prevodu grafično oblikovana in pripravljena za takojšnjo rabo? Vse našteto so primeri vprašanj, ki predstavljajo pomembne dodatne informacije o namenu, rabi in končni obliki prevedenega besedila, in lahko vplivajo na prevod.

Če povzamemo: katere informacije morate podati ponudniku jezikovnih storitev, ko naročate prevod?

  1. Pošljite končno različico izvirnega besedila.
  2. Sporočite jezikovno kombinacijo.
  3. Določite rok oddaje.
  4. Priložite referenčna gradiva (slogovni priročnik, glosar, obstoječe odobrene prevode, spletne strani, videoposnetke ipd.).
  5. Opredelite ciljnega bralca.
  6. Sporočite končni format dokumenta.
  7. Opišite namen oz. rabo dokumenta.

Če se boste držali zgornjih napotkov, ponudniku jezikovnih storitev ne bo treba ugibati, kakšne so vaše potrebe, pač pa bo imel vse, kar potrebuje za organizacijo prevajalskega procesa in pripravo prevoda najboljše kakovosti.

Smo po vašem mnenju pozabili še na kakšno informacijo, ki izbranemu ponudniku pomaga do boljših prevodov? Če je odgovor pritrdilen,  nam to zaupajte v polju za komentarje. Bi zdaj, ko ste se seznanili s postopkom ustreznega naročanja prevodov, želeli naročiti prevod medicinskega besedila? Pišite nam na info@alamma.eu in lotili se bomo dela!