+386 1 231 49 19 | +386 51 664 966|info@alamma.eu
Loading...
STORITVE2022-12-01T09:48:22+01:00

DELOVNI PAKET

od
22

Prevod besedila

Prevod pripravi izkušen strokovnjak izbranega področja, oblikuje pa ga projektni vodja. Besedilo je namenjeno razumevanju in lastni rabi ali nadaljnjemu delu.

PODROBNO O PAKETU

POSLOVNI PAKET

od
28

Prevod z lekturo

Prevod izkušenega strokovnjaka izbranega področja jezikovno izpili lektor in oblikuje naš projektni vodja. S tem je besedilo primerno tako za lastno kot tudi za javno rabo.

PODROBNO O PAKETU

TOP PAKET

od
33

Prevod, strokovni vsebinski pregled in lektura

Dodatni pregled prevoda zagotavlja najvišjo raven kakovosti in strokovnosti. Besedilo je jezikovno izpiljeno in kot tako primerno za vsakršen namen.

PODROBNO O PAKETU

Najmanjše naročilo je 1 prevajalska stran (1500 znakov brez presledkov).

Poleg pisnih prevodov zagotavljamo tudi sledeče storitve:

Pri natančnem in podrobnem jezikovnem pregledu besedila lektor preveri slogovno in slovnično ustreznost besedila ter njegovo razumljivost in primernost glede na izbrano ciljno javnost. Odpravi slovnične in tipkarske napake ter v nekaterih primerih poda predloge za izboljšanje besedila.

Lekturo vedno opravi naravni govorec lektoriranega jezika z univerzitetno jezikoslovno izobrazbo.


CENIK:

SLOVENŠČINA:
7 € /stran

DRUGI JEZIKI:
10 € /stran

Cene ne vsebujejo DDV-ja.

Sodno overjeni prevodi so prevodi uradnih dokumentov, ki jih izdelajo zapriseženi sodni tolmači, imenovani s strani Ministrstva za pravosodje.

Za vas izdelamo prevode sledečih listin: diplome, spričevala in certifikati; rojstni listi, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o zakonskem stanu; pooblastila; potni listi; izpisi iz sodnega ali poslovnega registra; delovna dovoljenja; vse vrste potrdil, drugi uradni dokumenti.

Končni izdelek združuje overjeno kopijo izvirnika, naš prevod in izjavo sodnega tolmača, ki jamči za kakovost in ustreznost prevoda; dokument je tudi zapečaten s tolmačevim žigom. Običajno nam v prevajanje izročite notarsko overjeno kopijo uradnega dokumenta (izdelajo jo na upravni enoti), izvirnik pa obdržite.

Pred začetkom prevajanja je treba pri tuji ustanovi, kamor boste dokument vložili, preveriti, ali institucija zahteva tudi tako imenovano apostilo (fr. apostille). Gre za posebno mednarodno overitev pristnosti podpisa na dokumentu v matični državi, ki se opravi na Ministrstvu za pravosodje RS skladno s Haaško konvencijo z dne 5. oktobra 1961.

Sodno overjeni prevod je uradni dokument.


CENIK:

iz ANG, NEM, FRA, HRV, SRB v SLO:
39 € /stran

iz SLO v ANG, NEM, FRA, HRV, SRB:
43 € /stran

OSTALE JEZIKOVNE KOMBINACIJE:
od 60 € /stran

Cene ne vsebujejo DDV-ja.

Če za poslovne sestanke, konference z mednarodno udeležbo ali za neformalno druženje s poslovnimi partnerji potrebujete tolmačenje ali prevajanje v živo, vam priskrbimo enega ali več tolmačev.

Šepetano tolmačenje poteka neposredno ob poslušalcu, saj tolmač sproti šepeta prevod govornika. En tolmač lahko prevaja največ trem poslušalcem, da ne bi motil ostalih udeležencev.

Konsekutivno tolmačenje je prevajanje s časovnim zamikom, pri čemer govornik po nekaj stavkih počaka tolmača, da prevede povedano. Tako tolmačenje je ustrezno, kadar je na voljo dovolj časa, da govornik po nekaj stavkih počaka na tolmačev prevod povedanega.

Simultano tolmačenje je sočasno prevajanje govornika, ki govori z običajno hitrostjo. Potrebna je vsaj ena prevajalska kabina z ustrezno opremo, v kateri tolmač opravlja svoje delo, poleg tega pa so potrebne še slušalke za vse slušatelje ter druga tehnična oprema in tehnik. Tako tolmačenje je primerno, kadar je pomembno, da govorniku ni treba čakati na tolmačev prevod govora; prevod slišijo samo udeleženci, ki si nadenejo slušalke.

Potrebujete več kot zgolj prevod besed?

CENIK:

Zagotavljamo tolmačenja v kombinaciji s slovenskim jezikom (iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno). Ceno za storitev tolmačenja določimo glede na naravo projekta (jezikovno kombinacijo, tematiko, vrsto tolmačenja in trajanje). Prosimo, da nas za več informacij oziroma pripravo ponudbe kontaktirate.

Lokalizacija pomeni prilagoditev besedila jezikovnim in kulturnim značilnostim izbranega ciljnega okolja ali trga.

Z lokalizacijo spletne strani boste dosegli širši krog potencialnih tujih kupcev, gradnja in širitev vašega posla v tujini pa bosta preprostejši in učinkovitejši.

Poleg lokalizacije spletnih strani nudimo tudi lokalizacijo programske opreme (uporabniški vmesniki, priročniki), spletne dokumentacije in telekomunikacijskih naprav.

»People are at least three times
more likely to buy a product when
they are addressed in their own
language.«
Raziskava agencije Forrester


CENIK:

Za lokalizacijo velja enak cenik kot za pisne prevode – izbirate lahko med paketoma POSLOVNI in TOP.

Pri trženju vaših obstoječih in lansiranju novih izdelkov ali storitev na tujih trgih vam pomagamo s celostnimi jezikovnimi rešitvami.

Vašo registracijsko dokumentacijo, promocijsko gradivo in navodila (za uporabo) lektoriramo in prevedemo, nato pa tudi grafično oblikujemo in pripravimo za tisk.


CENIK:

Cena paketa celostnih jezikovnih storitev je odvisna od narave in posebnosti izbranih storitev (jezik izvirnih besedil za lekturo, jezikovne kombinacije za prevod, vaše želje glede grafične podobe itd.).

Med prevajalskimi storitvami, ki vam jih lahko ponudimo, je tudi podnaslavljanje videov in filmov, DVD-jev, TV-oddaj in drugih elektronskih medijev.


CENIK:

Ceno za storitev podnaslavljanja določimo glede na naravo projekta (tematika in obseg govorjenega besedila, želena oblika dostave, izvirni in ciljni jezik).

Zagotovimo vam lahko zapis besedila po videoposnetku, pri čemer govorjeno besedilo zapišemo.

Transkripcija je prava izbira, če želite pisni prevod govorjenega besedila, katerega vir je videoposnetek, ali pa zgolj potrebujete govorjeno besedilo v pisni obliki.


CENIK:

Ceno za transkripcijo besedila določimo glede na naravo posameznega projekta (tematika in jezik besedila).

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Zagotavljamo visoko kakovost prevodov besedil, ki nam jih zaupate, in poskrbimo, da se vaše sporočilo izbrani javnosti prenese v popolnoma neokrnjeni obliki. Tako vas razbremenimo morebitnih skrbi glede sporočila, ki doseže vaše partnerje in naročnike na tujih trgih.

PODIZVAJALCI

PODIZVAJALCI

Za ohranjanje kakovosti storitev v prvi vrsti skrbimo s strogim in doslednim izborom strokovnih ter izkušenih podizvajalcev.
Sodelujemo s prevajalci in pregledovalci, ki so strokovnjaki na izbranih področjih in z najmanj sedmo stopnjo izobrazbe, imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na področju strokovnega prevajanja in so naravni govorci ciljnega jezika.
Naši lektorji so izobraženi jezikoslovci z najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. So naravni govorci jezika, ki ga lektorirajo, in izkazujejo najmanj pet let delovnih izkušenj z lektoriranjem.
Ustvarili smo močno ekipo zanesljivih strokovnjakov, s katero sodelujemo po načelih medsebojnega spoštovanja, poštenega plačila in korektnega profesionalnega odnosa.

TEHNOLOGIJA

TEHNOLOGIJA

Projektni vodje in izvajalci, ki sodelujejo s Prevajalsko agencijo Alamma, uporabljajo različna prevajalska orodja in orodja za zagotavljanje kakovosti.
Uporaba prevajalskih orodij zagotavlja konsistentnost pri izbiri terminologije, skrajša čas prevajanja in omogoča učinkovit nadzor nad kakovostjo pripravljenih besedil.

Lasten program za vodenje projektov beleži posebnosti našega sodelovanja in nam omogoča nadvse skrbno upravljanje vaših dokumentov, v nekaterih primerih pa celo bistveno zmanjša vaš strošek in omogoča hitrejšo pripravo novega prevoda.

VODJE PROJEKTOV

VODJE PROJEKTOV

Alammini koordinatorji prevajalskih projektov so usposobljeni za vodenje kompleksnih in zahtevnih projektov. Skrbijo za učinkovit potek prevajalskega procesa in zagotavljajo izvedbo v dogovorjenih časovnih okvirih, pri čemer spretno usklajujejo roke in korake v procesu prevajanja, da vsakokrat zagotovijo kakovostne prevode na strokovno najvišji ravni.

Vrline, ki odlikujejo naše vodje prevajalskih projektov, so med drugim hitra odzivnost, prilagodljivost, dobro poznavanje praks strokovnega prevajanja, zavzetost in predanost ter izrazita usmerjenost k iskanju rešitev.

OBRAVNAVA DOKUMENTOV

OBRAVNAVA DOKUMENTOV

Vaše dokumente obravnavamo skrbno in strogo zaupno.

Lasten program za vodenje projektov hrani besedila, ki nam jih zaupate, zaradi česar so vam dokumenti na voljo še leta po opravljenem prevodu.

Zaupajo nam

Go to Top