Čas branja: 5 min

Po definiciji Slovarja novejšega besedja je povratna informacija »odziv na kak izdelek, storitev, opravljeno nalogo, ki proizvajalcu, izvajalcu služi kot osnova za izpopolnitev«. V prevajalskem svetu so povratne informacije vezane na oceno prevajalčevega dela. S praktičnimi primeri mu pomagajo, da se izpopolni, ali pa mu le sporočajo, da je svoje delo dobro opravil. Oceno prevoda lahko pripravijo jezikoslovci (v vlogi revizorjev, urednikov ali lektorjev), projektni vodje v prevajalski agenciji, specialisti za nadzor kakovosti ali končne stranke. Kakovostne povratne informacije pa niso le eno najboljših orodij za zagotavljanje dobrih prevodov, temveč so tudi ključne za razvoj vsakega podjetja. V Alammi se tega zavedamo in jih skrbno obravnavamo, saj nam omogočajo, da naše storitve neprestano izboljšujemo in zadostujemo potrebam naših naročnikov. Stranke zato redno prosimo, da nam sporočajo tako predloge za izboljšave prevodov kot tudi informacije o terminoloških ter slogovnih preferencah in nam redno podajajo konstruktivno kritiko. Tovrstne povratne informacije tako nam kot našim naročnikom prihranijo dragoceni čas in izboljšajo kakovost storitev.

Prevodi so namreč veliko več od nizanja besed na papirju – prenašajo pomembne informacije. Tako slogovne kot tudi terminološke napake nas lahko, ne glede na to, ali prevod vsebuje pomembne informacije o varnosti zdravila ali bo služil trženju novega produkta, drago stanejo. Zaradi vsega zgoraj naštetega so povratne informacije za strokovnjake na področju prevajanja izrednega pomena.

Kako oceniti prevod

Ena najpomembnejših značilnosti dobrega prevoda je doseganje prvotnega namena. Prevod ne sme vsebovati tipkarskih ali slovničnih napak, prilagojen pa mora biti ciljnemu bralcu. V prevodu zdravniškega izvida na primer ne smemo uporabljati pogovornih izrazov za dele telesa, latinskim imenom bolezni ali simptomov (npr. somnolenca namesto otopelost) pa se moramo izogniti v besedilih, namenjenih bolnikom.

Z drugimi besedami dosegati prvotni namen pomeni izpolniti naročnikova pričakovanja in potrebe. Prevajanje je tako pogosto bolj podobno umetnosti kot obrti. Ne glede na to, kako zvest ostaja izvirniku, pa ima vsak prevajalec svojevrsten slog. Posledica tega je, da prevodi nemalokrat odstopajo od strankinih pričakovanj. Da se temu izognemo, naše stranke vedno spodbujamo k temu, da vnaprej jasno opredelijo svoje preference in potrebe in s tem zagotovijo, da prevajalec slog ustrezno prilagodi.

Vsako naročilo, ki nam ga zaupate, je deležno nadzora kakovosti, ki poteka na več ravneh, med drugim prevajalskim ekipam redno podajamo povratne informacije na njihovo delo. Poleg tega naši revizorji in lektorji po vsakem pregledu izpolnijo poročilo o prevajalčevem delu, v katerem so zajeta vprašanja o široki paleti morebitnih napak, med drugim o neupoštevanju želene terminologije ali slogovnega priročnika naročnika.  Izpolnjeno poročilo s primeri napak pošljemo prevajalcu v vpogled in prosimo, da se podobnim pomanjkljivostim v prihodnosti izogne.

Jezikoslovec prevajalcu poda drugačno povratno informacijo od naročnika prevoda. Za razliko od naročnika, ki se osredotoča predvsem na slog, jezikoslovec več pozornosti posveti slovničnim napakam. Za doseganje kakovosti prevoda sta oba tipa povratne informacije izredno pomembna.

Kako učinkovito podati povratno informacijo

Podati pozitivno oceno je seveda veliko bolj preprosto od izpostavljanja napak,  pa vendar lahko ustrezno podana konstruktivna kritika okrepi odnos med partnerji, izboljša prevod (in tudi vse prihodnje) in olajša dolgoročno sodelovanje.

Ob podajanju povratne informacije imejte v mislih sledeče:

  • Vnaprej oblikujte jasna pričakovanja, zahteve in preference, da zmanjšate verjetnost šumov v komunikaciji, nesporazumov in napačnih predstav.
  • Podana kritika naj bo prijazna in konstruktivna. Posplošena kritika tipa »prevod je slab« ali »zveni kot Googlov prevajalnik« je redko v pomoč. Raje se osredotočite na konkretne primere, ki jih je po vašem mnenju treba izboljšati.
  • Ne pozabite pohvaliti prevoda, če se vam zdi dober. Podajte iskreno (nepretirano) pozitivno povratno informacijo. Zavedati se, kaj je narejeno dobro, je ravno tako pomembno, kot zavedati se, kaj ni.
  • Na osebo, ki ji podajate povratno informacijo, nikoli ne glejte zviška, pač pa kot na enakovrednega partnerja.
  • Včasih se boste tudi sami motili. Bodite odprti do predlogov, ki so morda ustreznejši od vaših.
  • Podajajte predloge rešitev – izmenjava mnenj običajno privede do prave oziroma najboljše rešitve.
  • Ne bodite plahi ali neodločni. Pravico imate zahtevati dobre rezultate.

Podajanje povratne informacije je ključnega pomena za doseganje odličnosti, ne pozabite pa, da mora biti premišljeno. Iz izkušenj vemo, da mora prevajalec, ne glede na nadarjenost in/ali kilometrino, vedno biti pripravljen se učiti in prilagoditi strankinim pričakovanjem in jezikovnim preferencam. Le tako lahko prevod doseže kakovost, s katero bodo zadovoljni vsi.

V Alammi zelo cenimo povratne informacije. Če potrebujete prevajalske storitve, ki jih nudi naša zavzeta ekipa, ali želite podati povratno informacijo na katerega od naših prevodov, se nam oglasite.