Čas branja: 4 min

Evfemizmi so del našega vsakdanjega jezika. Namesto o menstruaciji tako včasih govorimo o »tistem času v mesecu«. Z njihovo pomočjo omilimo besede, ki ponazarjajo travmatične, psihološko obremenjujoče ali tabu teme. Samoumevno se nam zdi, da se moramo izogibati jeziku, ki bi lahko koga užalil ali prizadel, poraja pa se vprašanje, kje potegnemo črto. Kje je meja med vljudnostjo na eni in hiperkorekcijo na drugi strani in kako se to odraža v medicinskih in farmacevtskih besedilih?

Besede imajo težo

V eni od epizod zgodovinske medicinske serije Mojstri seksa (Masters of Sex) uporabijo izraz »incompetent cervix« (kar bi lahko prevedli kot »nesposoben maternični vrat«). Ne gre za izmišljeno zdravstveno stanje, pač pa zastarel termin, ki ga je nadomestil bolj nevtralen izraz »cervical insufficiency« (slo. cervikalna insuficienca ali oslabelost materničnega vratu). Nedvomno gre za spremembo na bolje. Manj očiten razlog za spremembo je tudi težnja k poenotenju izrazov za podobna stanja, kot je na primer srčno popuščanje (ang. »heart failure«), v bolj strokovne termine, kot je srčna insuficienca (eng. »cardiac impairment« ali »cardiac insufficiency syndrome«). V knjigi iz leta 2011 z naslovom PC, M.D. How political correctness is corrupting medicine (Kako politična korektnost škodi medicini) Dr Sally Satel pojasni, da je takšna besedna preobčutljivost lahko prej ponižujoča kot vključujoča: »S tem pravzaprav sporočate, da so ljudje tako občutljivi, da ne zmorejo prenesti resničnosti.«

Besede so pomembne ne glede na to, ali govorimo o zdravstvenih stanjih ali (še posebej) o spolu in zastopanju le-tega v medicinskem kontekstu. WHO poudarja, da »morajo imeti vsi strokovnjaki v zdravstvu znanje in zavedanje, kakšen je vpliv spola na zdravje, da z njim povezane težave ustrezno rešujejo in svoje delo opravljajo bolje. Proces zavedanja, učenja in odgovornosti o spolu imenujemo »načela enakosti spolov« (ang. »gender mainstreaming«)«.

Primer dojenja

Britanska pisateljica J. K. Rowling je leta 2020 na Twitterju objavila več ogorčenih objav , v katerih je izrazila nasprotovanje rabi izraza »ljudje, ki imajo menstruacijo« (eng. »people who menstruate«). Naša ekipa je pred kratkim naletela na zelo podobno dilemo. Med pregledovanjem angleškega prevoda navodil za uporabo zdravila smo opazili, da spremni dokumenti omenjajo izraz »doječi ljudje« (ang. »breastfeeding people«), prevajalec pa je v prevodu uporabil izraz »doječe ženske« (ang. »breastfeeding women«). Oba termina sta načeloma ustrezna, zato smo se znašli pred odločitvijo, katerega uporabiti. Kdaj uporabimo spolno nevtralne samostalnike, kot na primer »zdravstveni tehnik/tehnica« namesto »medicinska sestra/medicinski brat«? Če se vrnemo k zgornjemu primeru – kdo pa doji, če ne ženske? Laktacija se lahko pojavi tudi pri moških, a v večini primerov je ta biološka funkcija omejena na ženski spol.

To nas pripelje do ključne točke: dojenje je omejeno na en biološki, ne pa tudi na en družbeni spol. Pri pisanju o dojenju je treba imeti v mislih tudi osebe iz skupnosti LGBTQ+.  Cisspolni moški res ne morejo dojiti, a za transspolne moške, razen če zaradi operacije za potrditev spolne identitete v obliki preoblikovanja prsi (ang. top surgery) in drugih procesov tranzicije to ni več mogoče, to ne drži. V odnosu do transspolnih in nebinarnih oseb se namesto tradicionalnega angleškega izraza za dojenje (»breastfeeding«) včasih uporablja termin prsno hranjenje (»chestfeeding«) predvsem od leta 2019 dalje.

Pomik k uporabi spolno nevtralnega termina »doječi ljudje« (ang. »breastfeeding people«) nakazujejo tudi uradne spletne strani, na primer ameriške organizacije CDC. Izsledki iskanja (opravljenega 13. 1. 2022) znotraj spletnih strani drugih uglednih institucij so prikazani v tabeli spodaj:

Spletna stranKljučne besede in število zadetkov iskanja
breastfeeding peoplepeople who are breastfeedingbreastfeeding womenwomen who are breastfeeding
EMA0121596
ICD00200
BMJ2.4061032.925166
PubMed1001.565131

Mar to pomeni, da moramo vse omembe izraza »ženske, ki dojijo« nemudoma zamenjati? Spremembe se redko zgodijo čez noč. Zgornja tabela nakazuje, da uporaba spolno specifičnega izraza v medicinski literaturi še vedno močno prednjači. Nekateri avtorji se še privajajo na dejstvo, da sta biološki in družbeni spol dve različni kategoriji in da dojenje v javnosti ni več tabu. Mnogi se šele spoznavajo s konceptom transspolnosti. Zelo verjetno bo torej preteklo še nekaj časa, preden bomo začeli govoriti o »ljudeh, ki dojijo«, pa vendar so spremembe neizbežne in pomembno je, da se odražajo tudi v medicinskem žargonu.

Kakšen odnos ima vaše podjetje do vključujočega jezika? Ste že oblikovali smernice? Veseli bomo povratnih informacij o tej temi, saj bo s tem tudi naše delo bolj skladno z vašimi komunikacijskimi preferencami. Vaša mnenja nam sporočite v komentarjih ali prek e-pošte na naslov info@alamma.eu.