Čas branja: 4 min

V pisanem mozaiku jezikovnih storitev je prevajanje pravnih besedil še zlasti zahtevna in kompleksna disciplina. Pred kratkim smo že raziskovali prevajanje turističnih besedil, v katerih kraljujejo izvirni slogani, domiselne besedne igre in zvrhan koš ustvarjalnosti. Če to primerjamo s prevajanjem pravnih besedil, ugotovimo, da si dejavnosti skoraj nista podobni, saj druga terja skrben pristop in kirurško natančnost, prostora za improvizacijo pa ni. Pravno prevajanje se torej razlikuje od drugih vrst prevajanja, v nadaljevanju pa si podrobneje poglejmo, kako.

Nabor pravnih besedil zajema široko paleto različnih dokumentov, kot so pogodbe, sporazumi, statuti, sodbe, zakoni in patenti. Pristop do njihovega prevajanja se od drugih besedil ne razlikuje le zaradi vsebine, pač pa odgovornosti, ki jo tovrstna besedila prinašajo. S pravnimi dokumenti uveljavljamo zakon in imajo zato lahko resne posledice za fizične osebe, podjetja in vlade, kar pomeni, da naloga prevajanja poleg jezikovnega znanja vključuje tudi podrobno poznavanje pravnih sistemov, terminologije in kulturnih nians.

Naj bo jasno

Glavna značilnost pravnega prevajanja je neomajna zavezanost natančnosti. Pravo je svoj svet, v katerem lahko en sam izraz ali besedna zveza spremeni razlago klavzule ali pogodbe, v njem pa si pri prevajanju ne smemo privoščiti nejasnosti ali približkov. Pravni ali pravniški jezik je običajno gost in nasičen z informacijami, zanj pa so značilne dolge in zapletene povedi. Pravilno razumeti pomen in besedilo do potankosti poustvariti v drugem jeziku sta zahtevni nalogi. Jezikovne razlike je pri prevajanju treba premagovati karseda skrbno, pri čemer se pogosto zanašamo na standardizirano izrazje, da bi ohranili celovitost in namen dokumenta. Za to pa moramo biti specializirani za pravno prevajanje in nenehno spremljati najnovejše smernice, predpise in standarde.

Naj bo dosledno

Pri prevajanju pravnih besedil moramo biti dosledni in spoštovati enotnost. Ključni izziv pravnega prevajanja je zagotavljanje doslednosti, zlasti ko gre za velike količine besedila ali dokumente, ki so del serije. Da bi preprečili zmedo in zagotovili pravno skladnost vseh povezanih besedil, je nujna dosledna raba terminologije. To pogosto zahteva uporabo glosarjev, terminoloških zbirk in orodij za računalniško podprto prevajanje, ki pomagajo ohranjati skladnost med različnimi dokumenti. Zagotavljanje doslednosti dodatno olajša tudi sodelovanje z istim ponudnikom jezikovnih storitev, ki je seznanjen z jezikom, značilnim prav za vas, in zato lahko najbolj gotovo poskrbi za enotnost celotnega nabora vaših besedil.

Naj bo lokalizirano

Temelji pravnih sistemov segajo globoko v zgodovinsko, socialno in kulturno strukturo družbe, zato imajo različne kulture in oblasti zelo različne sisteme z lastnimi terminološkimi in konceptualnimi okviri. Samo z dejavnim zavedanjem njihovih kulturnih korenin lahko učinkovito razlagamo in lokaliziramo posamezne pravne koncepte. Razlike je treba prepoznati in premostiti ter tako zagotoviti, da prevod dokumenta ni le točen z jezikovnega vidika, temveč tudi pravno skladen in veljaven v ciljnem pravnem sistemu. Na to moramo biti še posebej pozorni pri prevajanju osebnih dokumentov v okviru priseljevanja, da v kulturni kontekst ciljnega jezika pravilno prenesemo podrobnosti zakonskega stanu, dednega prava in osebnostnih pravic.

Naj bo overjeno?

Številne uradne institucije zahtevajo overjene prevode osebnih dokumentov, uradnih vlog, pogodb in regulativne dokumentacije, saj imajo kot taki enakopraven pravni status kot izvirniki. Overjene prevode lahko opravijo le imenovane sodne tolmačke in tolmači, ki z žigom in podpisom jamčijo za točnost prevedenega besedila. Če se od vas zahteva sodni prevod, imejte v mislih, da ni vsak pravni prevod tudi sodno overjen, saj to lahko opravi le oseba, ki je za to posebej usposobljena in registrirana. Več informacij si lahko preberete v naših prispevkih o osnovah sodnih prevodov in posebnih vrstah sodnih prevodov.

Za prevajanje pravnih besedil so značilne stroge zahteve po natančnosti, enotnosti in poznavanju kulturnih posebnosti. Ima ključno vlogo pri spodbujanju mednarodnih odnosov, trgovine in prava, zato je v vse bolj povezanem svetu nepogrešljiva storitev. Z dobrim pravnim prevodom zgradimo most med jeziki in pravnimi sistemi ter zagotovimo, da je pravica dostopna vsem, ne glede na jezikovne ovire. V Alammi se ponašamo z več kot 20 leti izkušenj na področju pravnega in sodno overjenega prevajanja. Pišite nam na info@alamma.eu in nam zaupajte, kako vam lahko pomagamo.