Zagotovimo vam lahko zapis besedila po videoposnetku, pri čemer govorjeno besedilo zapišemo.

Transkripcija je prava izbira, če želite pisni prevod govorjenega besedila, katerega vir je videoposnetek, ali pa zgolj potrebujete govorjeno besedilo v pisni obliki.

CENE:

Ceno za transkripcijo besedila določimo glede na naravo posameznega projekta (tematika in jezik besedila).