Če za poslovne sestanke, konference z mednarodno udeležbo ali za neformalno druženje s poslovnimi partnerji potrebujete tolmačenje ali prevajanje v živo, vam priskrbimo enega ali več tolmačev.

Šepetano tolmačenje poteka neposredno ob poslušalcu, saj tolmač sproti šepeta prevod govornika. En tolmač lahko prevaja največ trem poslušalcem, da ne bi motil ostalih udeležencev.

Konsekutivno tolmačenje je prevajanje s časovnim zamikom, pri čemer govornik po nekaj stavkih počaka tolmača, da prevede povedano. Tako tolmačenje je ustrezno, kadar je na voljo dovolj časa, da govornik po nekaj stavkih počaka na tolmačev prevod povedanega.

Simultano tolmačenje je sočasno prevajanje govornika, ki govori z običajno hitrostjo. Potrebna je vsaj ena prevajalska kabina z ustrezno opremo, v kateri tolmač opravlja svoje delo, poleg tega pa so potrebne še slušalke za vse slušatelje ter druga tehnična oprema in tehnik. Tako tolmačenje je primerno, kadar je pomembno, da govorniku ni treba čakati na tolmačev prevod govora; prevod slišijo samo udeleženci, ki si nadenejo slušalke.

CENE:

Tolmačenje do 1 ure: od 110 EUR
Pol prevajalskega dne: od 330 EUR
Prevajalski dan (do 7 h/dan): od 580 EUR
Vsaka nadaljnja ura: od 100 EUR
Čakalna ura: 45 EUR
Potrebujete več kot zgolj prevod besed?

Cene ne vsebujejo DDV-ja.