Čas branja: 7 min

Strojno prevajanje še pred desetletjem ni bilo najbolj priljubljeno, saj je bila kakovost prevodov v najboljšem primeru vprašljiva, bolj verjetno pa katastrofalna. A razmere so se spremenile in tehnologija je danes bistveno boljša. Nedavni napredek na področju globokega učenja je omogočil razvoj novih in močnejših orodij, obstoječa orodja pa z izboljšavami, ki so jih prinesle nove tehnologije, mnogo bolje poustvarijo besedilo v ciljnem jeziku.

Potrebe podjetij po prevajalskih storitvah so odvisne od dostopnosti, vrste vsebin in finančnih omejitev podjetja. Za prevod besedil vam je glede na vaše zahteve na voljo širok nabor orodij, programov in tehnologij. V določeni situaciji vam mogoče zadostuje izključno strojno pripravljen prevod, še posebej, če gre za prevod dokumentov za interno rabo, drugič pa ugotovite, da so kompetence in individualni pristop specializiranega prevajalca bistveni pri izpolnjevanju poslanstva vašega podjetja.

Katere vrste strojnega prevajanja poznamo?

Strojno prevajanje je postopek pretvorbe besedila iz enega jezika v drugega samo z uporabo umetne inteligence (UI), torej brez človeškega posredovanja. Današnji programi za strojno prevajanje, ki temeljijo na nevronskih mrežah, zmorejo več od preprostega nadomeščanja posamezne besede z njeno ustreznico v ciljnem jeziku. V nekaterih primerih celo razumejo odnose med besedami in povedmi. Zmožnost samodejnega prevajanja s ciljem, da bi zadostno izpopolnjena UI vsebine prevajala ustrezno in točno, hitro napreduje.

Na osnovi pravil

Strojno prevajanje na osnovi pravil (ang. rule-based machine translation ali RBMT) analizira posamezne besede izvirnika in njihove ustreznice v ciljnem jeziku, pri čemer upošteva slovnična pravila obeh jezikov. Tovrstno dobesedno prevajanje brez ozira na sobesedilo ali pomen je bil eden prvih poskusov strojnega prevajanja.

Statistično

Statistično strojno prevajanje (ang. statistical machine translation ali SMT) za osnovne enote uporablja fraze ali celo povedi. Prevajalniki za prevod vsebine v obstoječih bazah podatkov poiščejo skupine besed ali fraze, ki ustrezajo besedilu, ki ste ga vnesli. Čeprav je ta pristop boljši od prevajanja na osnovi pravil, še ni popolnoma zadovoljiv in pri zahtevnejših besedilih pogosto odpove.

Na osnovi nevronskih mrež

Pri prevajanju na osnovi nevronskih mrež (ang. neural machine translation ali NMT) je osnovna enota poved. Takšen način prevajanja je daljnosežna tehnološka inovacija, ki temelji na širšem okviru pomenov besed in povezav med njimi. Podobno kot pri SMT se tudi pri tej vrsti strojnega prevajanja uporablja baza podatkov. Nasprotno pa tovrstni prevajalnik prepozna in upošteva sobesedilo celotne vsebine.

Kateri spletni strojni prevajalniki izdelajo najtočnejše in najzanesljivejše prevode?

Med številnimi strojnimi prevajalniki na spletu se spodaj navedeni v pravih razmerah izkažejo najbolje. Vsakršno orodje za samodejno prevajanje je treba uporabljati previdno, zlasti če ne govorite enega od obeh zadevnih jezikov. Uporabna so za hitro osnovno razumevanje besedila, a v večini primerov brez pregleda in urejanja s strani jezikovnega strokovnjaka (ang. post-editing) niso primerna za uradno komuniciranje.

  1. Google Translate

Strojni prevajalnik Google Translate je utrl pot za neposredno prevajanje po vsem svetu. Ta internetni orjak že več kot desetletje uporabnikom zagotavlja brezplačne storitve in ima z možnostjo prevajanja 108 jezikov največji doseg v svetovnem merilu. Ni omejen le na večje jezike, kot so angleščina, francoščina ali španščina, temveč lahko posreduje tudi med manjšimi, kot so nepalščina, paštunščina, teluščina, njanščina ali tadžiščina, a je kakovost prevodov močno odvisna od jezikovne kombinacije, saj so za manjše jezike na voljo manjše baze podatkov. Ena od njegovih uporabnih funkcij je tudi ta, da nam ni treba vnesti jezika izvirnika, saj ga zazna samodejno. Prevajamo lahko raznovrstne datoteke in dokumente (PDF, besedilne datoteke, zvočne posnetke), kar prav tako prispeva k skoraj nepredstavljivi razširjenosti prevajalnika Google Translate, predvsem za takojšnje razumevanje besedil v tujih jezikih ali prevajanje preprostih besedil v neuradnem okviru. Ne gre pa pozabiti, da nekatere izraze še vedno prevaja po posameznih besedah in ne prepoznava konteksta.

  1. DeepL

Prevajalnik DeepL, katerega ime je okrajšava za angleški izraz deep learning oziroma globoko učenje, za strojno prevajanje uporablja prefinjeno tehnologijo. Žal je zaenkrat uporaben samo za določeno vrsto besedil, poleg tega pa ne nudi možnosti za prilagajanje posameznim uporabnikom. Umetna inteligenca na podlagi ogromne baze podatkov (vključno z iskalnikom podjetja po večjezičnih prevodih Linguee) izdela točne prevode v številne jezike. Osnovna različica je brezplačna, s plačilom naročnine pa uporabnik pridobi možnost vključitve prevajalnika v orodje za računalniško podprto prevajanje in nastavitve za višjo raven zasebnosti.

  1. Systran Translate (premium)

Plačljiva premium različica prevajalnika podjetja Systran je izčrpno orodje, ki je na voljo le usposobljenim jezikovnim strokovnjakom na različnih področjih. Pravni stroški lahko dosežejo tudi 1.000 evrov. Orodje deluje na spletu ali drugače, lahko pa se uporablja za dokumente, spletne strani ali elektronska sporočila. Omogoča sočasno upravljanje več dokumentov, revizije, raziskovanje, prevajanje strukturiranih datotek in ima na voljo tudi druge uporabne funkcije.

  1. Microsoft Translator

Microsoftov prevajalnik podpira prevajanje v več kot 40 jezikov. Od konkurence se razlikuje v tem, da z aplikacijo omogoča neposredno komunikacijo med uporabniki. Z vgrajeno tehnologijo razpoznavanja govora in prevajalskimi orodji se uporabniki lahko pogovarjajo z ljudmi iz različnih držav, ne da bi govorili njihov jezik. Jezikovne pakete lahko prenesemo vnaprej in jih uporabljamo za sprotno prevajanje katerega koli jezika. Poleg točnih osnovnih prevodov ima ta prevajalnik tudi privlačen uporabniški vmesnik.

  1. Reverso

Reverso je brezplačna platforma, ki jo poganja skupnost in uporabnikom omogoča sodelovanje pri prevodu in izboljšanje informacij v realnem času. Na podobo spletne strani se je treba nekoliko privaditi, a njene funkcije in kakovost prevodov hitro zasenčijo morebitne pomanjkljivosti. Prevajalnik Reverso izdela točne in ažurne prevode. Na nadzorni plošči najdemo okoli deset jezikov, med drugim japonščino, angleščino, francoščino in španščino, preklapljanje med njimi pa je preprosto. Na spletni strani so na voljo tudi drugi uporabni jezikovni viri, kot sta slovar ter orodje za preverjanje črkovanja besed in spreganja glagolov.

  1. Babylon

Prevajalnik Babylon je brezplačno orodje, ki nudi posredovanje med 75 jeziki in ogromno bazo podatkov, ki vsebuje milijone prevedenih besed. Vgrajeni slovarji in glosarji uporabniku omogočajo prevajanje in brskanje po sopomenkah ali protipomenkah v izbranem jeziku. Tezaver je v pomoč pri prevajanju točno določenih izrazov s strokovnih in tehničnih področij, saj najde pravo besedo glede na sobesedilo.

Kdaj mora posredovati človek?

Verjamemo, da po branju tega prispevka veste več o prednostih in pomanjkljivostih strojnih prevajalnikov. Najnovejše različice teh orodij sicer do neke mere razumejo sobesedilo, vendar pri prepoznavanju nians človeškim možganom ne sežejo niti do kolen. Kot vam lahko pove prav vsak ponudnik jezikovnih storitev, pa so pri prevajanju najpomembnejše ravno podrobnosti. Upoštevati je treba še marsikatere druge vidike.

Zaupnost

Besedilo, ki ga vnesete v prevajalsko orodje, ni več zasebno in ga lahko vidijo drugi, zato brezplačna orodja niso primerna za obdelavo zaupnih vsebin. Niti marsikateremu plačljivemu orodju ne gre popolnoma zaupati. Če je vam in vašemu podjetju varnost pomembna, se odločite za zanesljivo prevajalsko agencijo, ki s svojimi strankami podpiše sporazum o zaupnosti in resno pristopi h kibernetski varnosti.

Strokovno znanje

Če izberete zaupanja vredno prevajalsko agencijo, ki sodeluje z jezikovnimi strokovnjaki, ki se spoznajo tudi na vaše področje, ste lahko prepričani, da boste prejeli kakovostne prevode. Ti strokovnjaki so usposobljeni za prepoznavanje in prevajanje vseh jezikovnih nians. Odlično poznajo izvirni in ciljni jezik. Za njihove prevode so značilne točnost, zanesljivost in tipografija. Predvsem slednjega sam računalnik zaenkrat še ne zmore.

Kakovost

Orodja za strojno prevajanje še nekaj časa ne bodo nadomestila strokovnjakov. So pa kljub temu uporabna, saj vam lahko olajšajo delo in pomagajo pri hitrem razumevanju krajših odlomkov. Kakovost slednjega je seveda odvisna od jezikovne kombinacije. Za prevode iz jezika z manjšim številom govorcev ali vanj brezplačno orodje največkrat nima dovolj velike baze podatkov, da bi lahko ustrezno prevedlo besedilo.

In ko gre za visoke vložke in velika tveganja, ni prostora za približke. Naši strokovni prevajalci vam lahko zagotovijo točne in zanesljive prevode, vsebino pa bomo obravnavala strogo zaupno. Za več informacij o naših storitvah nam pišite na info@alamma.eu.