Čas branja: 5 min

Vprašanje, ki ga našim strankam večkrat zastavimo ob oddaji povpraševanja za prevod določene vrste dokumentov, se glasi: »Potrebujete morda sodno overjeni prevod?« Informacija je ključna in lahko pomeni razliko med sprejemom in zavrnitvijo dokumentacije s strani pristojnih institucij. Z izkušnjami smo se izurili v prepoznavanju potreb strank po sodnih prevodih in v odgovorih na njihova najpogostejša vprašanja. Najpogostejše dileme in nasvete smo združili v serijo dveh člankov na temo sodno overjenih prevodov – začeli bomo pri osnovah in se nato posvetili še posebnostim sodnih prevodov.

Kaj so sodni prevodi in kdaj jih potrebujemo?

Prevodi s sodno overitvijo so uradni dokumenti, ki imajo pravno veljavo in jih lahko predložimo kot uradni dokument doma in v tujini. Povedano drugače, sodni prevod (na primer) rojstnega lista ali diplomske listine je pravno enakovreden izvirnemu dokumentu. Sodni prevodi so nujno potrebni ob predložitvi kakršne koli uradne dokumentacije tuji instituciji, na primer ob selitvi v tujino, študiju na tuji univerzi, prijavi na mednarodne razpise ali urejanju dokumentacije za poslovanje v tujini.

Kako se razlikujejo od običajnih prevodov in kdo jih lahko pripravi?

Pravna teža tovrstnih prevodov pomeni, da jih ne more pripraviti kateri koli prevajalec, pač pa le ustrezno usposobljen in registriran sodni tolmač. V Sloveniji jih imenuje Ministrstvo za pravosodje, celoten seznam pa je dostopen v imeniku sodnih tolmačev. V Alammi že vrsto let sodelujemo z redno ekipo sodnih tolmačev, ki za naše stranke pripravljajo kakovostne sodne prevode. Poleg tega, da so sodni prevodi uradni dokumenti in da jih lahko pripravi le sodni tolmač, se od običajnih prevodov razlikujejo tudi v načinu izdelave. Overjene prevode je namreč treba s posebno vrvico (ki je običajno v barvah zastave države izdajateljice) vezati z izvirnim dokumentom (ali overjeno kopijo), priložiti izjavo o ujemanju prevoda z izvirnikom, podpisati in opremiti z žigom sodnega tolmača. Sodnega prevoda tako ne smemo prosto reproducirati, saj ima status uradnega dokumenta.

Za katere vrste dokumentov so potrebni?

Glede na to, da so sodno overjeni prevodi pravno ekvivalentni izvirnemu dokumentu, so najpogostejši na področju prevajanja raznih uradnih listin, potrdil, pooblastil, pogodb in druge dokumentacije, predvsem (a ne izključno) s področja prava. Vsak dokument, ki ga morate predložiti (tuji) uradni instituciji, bo zelo verjetno moral biti sodno preveden. Med najpogostejše dokumente, ki jih prevajamo s sodno overitvijo, spadajo: rojstni in poročni listi, diplome in spričevala, potrdila o nekaznovanosti in policijski zapisniki, sodbe, certifikati, izpisi iz poslovnih registrov, pooblastila, potni listi, pogodbe, regulatorna dokumentacija (v medicini in farmaciji na primer potrdila o kakovosti zdravil (CPP) in dovoljenja za promet z zdravili), inšpekcijski zapisniki ipd. Seznam dokumentov, ki jih sodno prevajamo, ne obstaja, pač pa lahko po potrebi prevedemo in sodno overimo malodane katero koli besedilo. Najpreprostejši odgovor na vprašanje, kdaj potrebujemo sodni prevod, je torej: kadar koli pristojna ustanova to zahteva.

Kaj storiti, ko potrebujete sodno overjeni prevod?

Za vas smo pripravili nekaj napotkov, kako pri nas naročiti sodno overjeni prevod, da boste prejeli storitev po vaši meri:

Pošljite oziroma dostavite izvirni dokument: kot smo omenili zgoraj, je za pripravo sodnega prevoda izvirnik treba zvezati s prevodom. To pomeni, da morate izvirnik prinesti ali dostaviti oziroma poslati po pošti na naš naslov. Če je izvirnik unikat (npr. osebni dokument ali diplomska listina), lahko prevod vežemo tudi z overjeno kopijo, ki jo pridobite pri notarju. Za pohitritev priprave prevoda nam lahko sken izvirnega dokumenta tudi vnaprej pošljete po mailu, da naši tolmači s prevajanjem pričnejo čimprej. V tem primeru je ključnega pomena, da se skeniran dokument in dostavljen izvirnik popolnoma ujemata.

Podajte vse informacije za pripravo prevoda: sporočite jezik, v katerega potrebujete prevod, želen rok dostave, kakršne koli druge specifike, ki so lahko relevantne za prevod (npr. v kateri državi boste predložili prevedeni dokument, kakršne koli terminološke posebnosti, ali potrebujete le en izvod prevoda ali več overjenih kopij ipd.). Podrobnejši seznam splošnih informacij za naročanje prevodov smo že objavili na našem blogu.

Kaj storiti, če ne veste, ali potrebujete sodni prevod: včasih lahko na podlagi izkušenj že mi ocenimo, kateri dokumenti zahtevajo prevod s sodno overitvijo. Tudi v tem primeru morate sicer potrditev prejeti s strani ustanove, na katero boste prevod poslali. Najboljši pristop je torej, da pred oddajo naročila potrebo po sodno overjenem prevodu preverite pri pristojni osebi.

Kakšna sta cena in čas izdelave sodnega prevoda?

Ker gre pri za izdelavo uradnega dokumenta, so cene v primerjavi z običajnimi prevodi nekoliko višje. Strošek pa je, tako kot pri vsakem prevodu, odvisen od jezikovne kombinacije in dolžine besedila. Prav tako morate imeti v mislih, da bo izdelava overjenega prevoda trajala nekoliko dlje od priprave običajnega, saj moramo poleg prevajanja v proces vključiti tudi prevzem izvirnega dokumenta in dostavo tolmaču, vezavo prevoda z izvirnikom in prevzem oziroma pošiljanje prevoda na vaš naslov. Vse sodne prevode, ki jih pripravimo v Alammi, lektorira  materni govorec ciljnega jezika, pred oddajo pa jih skrbno pregleda  tudi vodja projektov.

Z veseljem vam pripravimo cenovno ponudbo in oceno časa priprave sodno overjenega prevoda. Povpraševanje nam pošljite na info@alamma.eu.

V drugem članku na to temo bomo odgovorili še na nekaj pogostih vprašanj, med drugim tudi: kaj storiti, če za prevod v določen jezik ni bil imenovan noben sodni tolmač in kako naročiti več kopij overjenega prevoda.

Vas muči še kakšno vprašanje, na katerega niste dobili odgovora in bi želeli, da ga obravnavamo v prihajajočem članku? Postavite ga v komentarjih ali pa nam pišite na info@alamma.eu. Vedno smo pripravljeni pomagati!