Sodno overjeni prevodi so prevodi uradnih dokumentov, ki jih izdelajo zapriseženi sodni tolmači, imenovani s strani Ministrstva za pravosodje.

Za vas izdelamo prevode sledečih listin: diplome, spričevala in certifikati; rojstni listi, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o zakonskem stanu; pooblastila; potni listi; izpisi iz sodnega ali poslovnega registra; delovna dovoljenja; vse vrste potrdil, drugi uradni dokumenti.

Končni izdelek združuje overjeno kopijo izvirnika, naš prevod in izjavo sodnega tolmača, ki jamči za kakovost in ustreznost prevoda; dokument je tudi zapečaten s tolmačevim žigom. Običajno nam v prevajanje izročite notarsko overjeno kopijo uradnega dokumenta (izdelajo jo na upravni enoti), izvirnik pa obdržite.

Pred začetkom prevajanja je treba pri tuji ustanovi, kamor boste dokument vložili, preveriti, ali institucija zahteva tudi tako imenovano apostilo (fr. apostille). Gre za posebno mednarodno overitev pristnosti podpisa na dokumentu v matični državi, ki se opravi na Ministrstvu za pravosodje RS skladno s Haaško konvencijo z dne 5. oktobra 1961.

Sodno overjen prevod je uradni dokument.

CENE:

38€ / stran

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
HRVAŠČINA
SRBŠČINA

SLOVENŠČINA

42€ / stran

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
HRVAŠČINA
SRBŠČINA

Druge jezikovne kombinacije: od 60 EUR
Cene ne vsebujejo DDV-ja.