Redakcijo ali vsebinski pregled vašega besedila opravi strokovnjak izbranega področja ter materni govorec jezika besedila.

Ločimo redakciji dveh vrst – lahko gre za enojezični pregled besedila (npr. strokovnega članka), ki ste ga pripravili za domačo ali tujo javnost, ali pa za primerjavo vašega prevoda z izvirnikom.

Namen je v obeh primerih preveriti vsebinsko pravilnost ciljnega besedila ter zagotoviti njegovo ustreznost za želeni namen in ciljno javnost. Ko pregledujemo vaš prevod izvirnika, posebno pozornost posvetimo tudi skladnosti obeh besedil.

Na željo vam po vsebinskem pregledu besedila lahko ponudimo tudi lekturo.

CENE:

Cena za vsebinski pregled besedila je odvisna od jezika/jezikovne kombinacije in zahtevnosti besedila.