Čas branja: 5 min

Vsaka naprava za pravilno in varno delovanje potrebuje jasen uporabniški vmesnik. Kot proizvajalec ali distributer takšnih naprav morate zagotoviti, da bo uporabniški vmesnik razumljiv, prijazen in bo zagotavljal varno uporabo strankam na vseh ciljnih trgih. Prevajanje uporabniškega vmesnika je mnogo bolj zapleten proces, kot se morda zdi, in predstavlja pravi izziv. Prevajalci bodo pogosto postavljeni pred dolg seznam ukazov ali nizov brez konteksta in z zelo malo (ali pa nič) znanja o tem, kako naprava deluje.

Kakšni so izzivi prevajanja uporabniških vmesnikov?

Mar prevajanje dandanes ni mala malica, zahvaljujoč orodjem, kot je Google prevajalnik? Odgovor je odločen ne. Tovrstna orodja nam omogočajo hiter vpogled v vsebino besedila, tako nam strojni prevajalnik lahko na primer pomaga pri nakupu koncertnih vstopnic na tuji spletni strani. A to še zdaleč ni tako kompleksno kot prevajanje uporabniškega vmesnika viskotehnološke naprave. Še prevajalci z veliko leti strokovnih izkušenj priznavajo, da jim prevajanje tovrstnih besedil predstavlja največji izziv.

Trije najpogostejši razlogi za težave pri prevajanju uporabniških vmesnikov so naslednji:

 • Pomanjkanje konteksta in nepoznavanje delovanja naprave: uporabniški vmesnik običajno v prevod prejmemo v obliki številnih nizov (to so lahko stavki ali zgolj besedne zveze) brez dodatnega konteksta. Nizi so lahko dvoumni in kljub temu, da smo dobro seznanjeni z delovanjem naprave, jih lahko razumemo (in prevedemo) na več različnih načinov.
 • Znakovna omejitev: nizi imajo običajno zgornjo omejitev znakov, da besedilo ne presega prostora, ki mu je namenjen znotraj uporabniškega vmesnika. Besedilo je tako navadno zgoščeno ali okrajšano, da je prostor, ki je na voljo, karseda dobro izkoriščen. Zaradi jezikovnih specifik pa je včasih potrebnih več (ali manj) znakov oziroma besed za prenos istega pomena v drug jezik. Francoski prevodi so na primer za 15–20 odstotkov daljši od izvirnega angleškega besedila, ruski pa celo za 20–25 odstotkov.
 • Doslednost: uporabniški vmesniki običajno sestojijo iz kratkih povedi ali celo posameznih besed, kot so pridevniki ali ukazi. Prevajalci morajo biti seznanjeni s tem, na kaj se te besede nanašajo, kar je sploh pomembno pri prevajanju iz angleščine (ki ne pozna slovničnega spola ali spreganja glagolov) v jezike, kot so slovenščina, francoščina, španščina ali grščina (ki te slovnične oblike poznajo). Na primer: je izraz »open door« ukaz uporabniku, naj vrata odpre, nakazuje, da so vrata odprta, ali morda besedilo na gumbu, ki ga uporabnik pritisne, če želi vrata odpreti? Brez dodatnega konteksta je takšen izraz v angleščini nemogoče ustrezno interpretirati in s tem zagotoviti prevod, ki bo zajel želen pomen.

Kako lahko izboljšamo prevode uporabniških vmesnikov?

Spoznali smo, da je največji izziv pomanjkanje konteksta.  Več konteksta zagotovite prevajalcu ali prevajalski agenciji, boljši prevod bodo lahko pripravili.

 • Podrobno razložite pomen kratic. Ta korak je ključnega pomena. Preglejte seznam nizov za prevod in označite vse kratice, ki so bodisi nestandardne bodisi v uporabi zgolj znotraj vaše organizacije. To lahko storite v ločeni preglednici ali z uporabo komentarjev v dokumentu.
 • Predložite kontekst ob izrazih, ki jih je brez tega težko razumeti. Preglejte seznam nizov in pojasnite vse izraze, ki so dvoumni ali bi jih prevajalec brez konteksta lahko narobe razumel.
 • Predložite posnetke zaslona uporabniškega vmesnika. Posnetki zaslona prevajalcu pojasnijo, v kakšni situaciji se niz pojavi. Na primer: gre za sporočilo vmesnika uporabniku ali morda za oznako na gumbu/tipki? Ta korak vam lahko vzame veliko časa, poleg tega se določeni nizi (npr. sporočila o napakah) na zaslonu pojavijo zgolj v določenih okoliščinah. Preprostejša rešitev je, da prevajalcu priskrbite navodila za uporabo naprave s posnetki zaslona vmesnika v izvirnem jeziku.
 • Predložite videoposnetke, ki prikazujejo delovanje naprave in vmesnika. Videoposnetki naj bodo čim krajši in z jasnim prikazom določene funkcije ali procesa naprave, da bo prevajalec lahko hitro in preprosto našel odgovor na svoja vprašanja. Ta pristop je časovno učinkovit, če naprava nima prevelikega števila funkcij.
 • Predložite priročnik za uporabo naprave (ali priročnik za uporabniški vmesnik) v izvirnem jeziku in prevodu (če je na voljo). Za prevajalca je lahko branje celotnega priročnika časovno potratno, saj se mora prebiti čez številne strani le za prevod nekaj besed. A prevod priročnika že imate, lahko ta prevajalcu ponudi ogromno konteksta in s tem pomembno prispeva k kakovosti prevoda vmesnika.
 • Predložite kontakt osebe, ki je na voljo za odgovore na tehnična in vsebinska vprašanja. Ta korak je ključnega pomena pri pripravi katerega koli prevoda in omogoča prevajalcu (ali agenciji), da vaš produkt bolje spozna in zagotovi ustrezno kakovost.
 • Zagotovite dovolj finančnih sredstev za prevod. Morda se zdi očitno, a ne pozabite, da bo prevajalec potreboval veliko časa, da najde potrebne informacije v vašem priročniku, si ogleda videoposnetke, razišče ustrezno terminologijo in postavi vprašanja. Zaradi časa, ki ga zahteva prevod uporabniškega vmesnika, je postavka prevajalca običajno nekoliko višja od postavk pri manj zahtevnih naročilih.

Prevodi uporabniških vmesnikov: izzivi in rešitve

Prevajanje uporabniških vmesnikov je zaradi pomanjkanja konteksta in pogoste uporabe okrajšav zelo zahtevno delo in lahko privede do napak v prevodih. Prevode vašega uporabniškega vmesnika lahko izboljšate na pet načinov:

 • Če nameravate prevesti priročnik za uporabo naprave, prevod naročite pri istemu ponudniku in hkrati z naročilom prevodov vmesnika ali priročnik prevedite najprej. Nikoli ne začnite s prevodom uporabniškega vmesnika.
 • Če prevod priročnika za uporabo že imate, ga predložite prevajalcu v pomoč.
 • Priskrbite pojasnila za vse morebitne dvoumne izraze.
 • Predložite posnetke zaslona vmesnika, kjer je to mogoče.
 • Predložite kontakt osebe, ki je na voljo za pomoč prevajalcu.

Upamo, da so vam nasveti, opisani v tem članku, v pomoč. Oglasite se nam na  info@alamma.eu in z nami delite predloge ali rešitve, ki so se vam zdeli koristni pri prevajanju uporabniških vmesnikov. Veseli bomo tudi povratne informacije na naše nasvete, če jih boste uporabili pri svojem projektu. Oglasili se vam bomo v najkrajšem možnem času.