Čas branja: prib. 6 min

Izraz »lokalizacija« je precej širok. Najverjetneje bi se našel kdo, ki lokalizacijo povezuje z GPS-om in prijaznim ženskim glasom, ki se med vožnjo z nami pogovarja in nas vodi do cilja. Tudi v Alammi nam upoštevanje napotkov in smernic ni tuje – to je namreč edina pot do dobrega prevoda in zadovoljstva naročnikov.

Navadno naši naročniki ne potrebujejo le surovega prevoda, temveč želijo svoj izdelek, storitev – skratka, svoje sporočilo – prilagoditi ciljni publiki.  V prevajalski branži temu pravimo lokalizacija. Po definiciji Združenja za globalizacijo in lokalizacijo[1] (angl. GALA) je lokalizacija proces prilagoditve izdelka ali storitve določeni lokaciji. Prevajanje je zgolj eden izmed mnogih elementov lokalizacije. Cilj lokalizacije je izdelek ali storitev prilagoditi ciljnemu trgu in pri uporabniku (ali bralcu, če govorimo o prevodu) vzbuditi občutek, da je bil ustvarjen posebej zanj – ne glede na jezik, kulturne specifike ali lokacijo.

Kaj je razlika med prevajanjem in lokalizacijo?

Da bi bolje razumeli pomen lokalizacije, si oglejmo poglavitne razlike med prvim in drugim. Na kratko: prevajanje sporočilo prenese le iz enega jezika v drugega, lokalizacija pa poleg tega še iz enega kulturnega okolja v drugega.

Za lažjo predstavo si oglejmo še nekaj primerov:

Prednosti lokalizacije v primerjavi s prevajanjem

Glede na zgoraj navedene razlike med obema procesoma velja omeniti še prednosti, ki jih nudi lokalizacija. Osnovna storitev prevajanja je primerna za manjša, počasi rastoča podjetja, ki se osredotočajo na zelo omejene trge. Za hitro rastoča podjetja, ki poslujejo širše in v številnih jezikih, je boljša rešitev lokalizacija. Lokalizacija seže dlje, globlje in širše kot samo prevajanje.

To še posebej velja za jezike, ki so prisotni v številnih okoljih. Lep primer je francoščina, saj jo govorijo v številnih krajih širom sveta. Francoski prevod uporabniškega vmesnika neke aplikacije bo poskrbel, da bodo uporabniki, govorci tega jezika, besedilo razumeli. A prav lahko se zgodi, da bodo ciljni uporabniki v Franciji aplikacijo drugače sprejeli kot v Kanadi ali francosko govorečih afriških državah. In ravno to lokalizacijo razlikuje od surovega prevoda: prevod le pretvori besede na zaslonu, ne upošteva pa različnih sociolingvističnih pričakovanj uporabnikov po svetu.

Lokalizacija nam omogoča, da gremo korak dlje in upoštevamo tudi ciljno publiko, ne zgolj jezika, v katerega prevajamo. Lokalizirano besedilo zagotavlja, da je uporabniška izkušnja bolj jezikovno, kulturno in funkcionalno prilagojena uporabniku. Postavitev vsebine, denarne valute, slik in frazemov lahko predrugačimo tako, da bodo ustvarjali občutek, da je bilo besedilo že v osnovi sestavljeno v ciljnem jeziku in posebej za ljudi v lokalnem okolju.

Potrebujem torej prevod ali lokalizacijo? 🤔

Če razlike med obema procesoma še niste popolnoma usvojili, smo zbrali  nekaj dejavnikov, ki vam bodo v pomoč pri sprejemanju odločitve, kdaj potrebujete prevod in kdaj je za promocijo vašega izdelka ali storitve bolj primerna  lokalizacija:

  • Je vaše besedilo namenjeno splošni javnosti?
  • Je vaše besedilo marketinške narave oziroma ga boste uporabili za trženje izdelka/storitve?
  • Bo besedilo uporabljeno v določeni državi/lokaciji (npr. V Franciji, ne pa v Kanadi)?

Če ste na večino vprašanj odgovorili z »da,« potem je prava izbira lokalizacija.

  • Je vaše besedilo namenjeno zgolj razumevanju ali interni rabi znotraj podjetja?
  • Ali gre za zelo formulaično besedilo, na primer poročilo, za katerega je malo verjetno, da bi ga nekdo z drugačnim kulturnim ozadjem narobe razumel?
  • Ali bo prevod revidiran (pregledan, popravljen v skladu z zahtevami podjetja ipd.) in ga potrebujete le za razumevanje vsebine?

Če ste na večino vprašanj odgovorili z »da,« potem je prava izbira prevod.

Če povzamemo, sta glavni razliki med prevajanjem in lokalizacijo čas, ki ga vložimo v prevajalski proces, ter raven poznavanja lokalnih trgov. Prevajanje bo vedno zelo pomemben del procesa lokalizacije, pa vendar slednja od prevajalca zahteva višjo stopnjo zavzetosti. Lokalizacija ne poskrbi le za to, da bodo vaš produkt mednarodne stranke lažje uporabljale, pač pa tudi za to, da bodo morebitne nove stranke vaše storitve želele uporabljati, saj boste poskrbeli, da bo vaše sporočilo prilagojeno kulturnim prepričanjem, navadam in tradicijam ciljne publike. Pomembno je, da se zavedamo, da se bodo različne stranke vsaka po svoje odzivale na besedilo, pa tudi vrsto pisave, barvno shemo, postavitev in multimedijske vsebine.

Ekipa Alamme z veseljem odgovori na vaša vprašanja in vam svetuje, kateri je najprimernejši način za prenos vašega sporočila prek meja.

 


Viri:

[1] https://www.gala-global.org/