Čas branja: 6 min

Svetovni trend vse obsežnejšega ustvarjanja besedil se odraža tudi v medicinskem in farmacevtskem sektorju. Zaradi proizvodnje in distribucije izdelkov na mednarodni ravni ter regulativnih zahtev je vsa ta besedila treba prevesti v lokalne jezike.

Posledici skoraj eksponentne rasti povpraševanja po prevajanju sta vedno večja obremenjenost oseb, ki se s tem ukvarjajo, ter uveljavljanje alternativnih možnosti. Razmah digitalizacije je nepovratno zaznamoval različne panoge po vsem svetu. Razvijajoče se tehnologije močno vplivajo na številne sektorje, prodornost novih priložnosti pa je še posebej občutna na področju prevajanja, na katerem je vpliv določene tehnologije še posebej izrazit. V mislih imamo seveda strojno prevajanje, ki je se je znašlo tudi v medicini in farmaciji in kjer se bo ob upoštevanju nekaj pomembnih izjem verjetno uspešno uveljavilo.

 

Prodor strojnega prevajanja v farmacevtsko industrijo

Vse hitrejši napredek na področju umetne inteligence in strojnega učenja je strojnemu prevajanju omogočil, da se je bliskovito razširilo. Najsodobnejša orodja zagotavljajo inovativen pristop k delu z zajetnimi obsegi besedil, ki jih je treba prevesti, ter neprimerljivo učinkovitost postopka. Podjetja lahko zdaj obdelujejo in razširjajo informacije s hitrostjo, ki je prej veljala za nedosegljivo.

Kljub temu pa tudi strojno prevajanje ni univerzalna rešitev. Podjetja, ki razmišljajo o vključitvi strojnega prevajanja v delovni proces, zlasti v medicinski in farmacevtski industriji, morajo razumeti njegove zmogljivosti in omejitve.

Ustreznost strojnega prevajanja v farmacevtski industriji

V zadevnih sektorjih se je strojno prevajanje določenih vrst besedil izkazalo za zelo učinkovito. Za tehnične dokumente, znanstvena poročila, nekatere vrste dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj, povzetke glavnih značilnosti zdravil, navodila za uporabo in podobne dokumente sta značilna ponavljanje besednih zvez in specializirana terminologija. Orodja za strojno prevajanje, zlasti tista, ki so pri učenju informacije črpala iz podatkovnih zbirk zadevne panoge, ta vidika izjemno dobro obvladajo, kar lahko izboljša produktivnost in skrajša čas, v katerem nova zdravila pridejo na trg.

Kljub impresivnim zmogljivostim strojnega prevajanja na nekaterih področjih pa so njegove pomanjkljivosti pri tržnem gradivu, kot so brošure, spletne strani in oglasi, namenjeni bolnikom, očitne. Kulturne nianse in idiomi, ki se uporabljajo v tovrstnih vsebinah, so strojnim prevajalnikom pogosto nedoumljivi. Poseg človeka, njegova ustvarjalnost in sposobnost razumevanja kulturnih in jezikovnih posebnosti ter prilagajanja nanje, so v teh primerih torej nenadomestljivi.

Vloga človeka v prevajalstvu

Kljub izjemnemu napredku tehnologije na področju strojnega prevajanja je vloga človeka pri prevajanju v farmacevtski industriji še vedno ključna in videti je, da bo tako tudi v prihodnje.

Čeprav je strojno prevajanje zmogljivo in učinkovito, ni nezmotljivo, zato bomo ljudje še naprej nepogrešljivi vsaj v vlogi zadnje ovire pri zagotavljanju kakovosti prevoda. To zajema skrbno pregledovanje in izpopolnjevanje strojnih prevodov, preverjanje dejstev in izboljšanje slogovnih elementov, kadar je to ustrezno ali potrebno. Vloga prispeva k zmanjševanju tveganja za napake, ki bi lahko v strogo regulirani farmacevtski industriji imele resne posledice.

Zasebnost pri strojnem prevajanju

Kljub vsesplošnemu navdušenju nad hitro razvijajočimi se tehnologijami ne smemo pozabiti na vprašanja o zasebnosti. Strojno prevajanje je ena izmed tehnologij, ki temeljijo na podatkih, zato nas postavlja pred vrsto edinstvenih izzivov, povezanih z zasebnostjo. Ključni pomislek izhaja iz dejstva, da se lahko besedilo, vneseno v strojni prevajalnik, uporabi za njegovo nadaljnje učenje. Ta praksa sicer izboljša natančnost strojnega prevajanja, a lahko nenamerno poveča tveganje za uhajanje podatkov.

Zaradi občutljive narave podatkov so ti pomisleki v farmacevtskem in medicinskem sektorju še večji. Ogroženi so lahko zdravstvena dokumentacija, rezultati kliničnih študij, lastniške raziskave in druge zaupne informacije, kar bi imelo resne etične in pravne posledice. Poleg tega bi lahko kršitve zasebnosti spodkopale zaupanje javnosti, kar bi lahko vplivalo ne le na posamezna podjetja, temveč na celoten sektor.

Glede na navedeno je treba poskrbeti, da ukrepi za varovanje zasebnosti in podatkov niso le postranski, temveč osnovni sestavni del postopkov, ki vključujejo strojno prevajanje. Farmacevtska podjetja se morajo torej za vsako ceno izogibati brezplačnim spletnim ponudnikom strojnega prevajanja. Tesno morajo sodelovati z izbranim ponudnikom jezikovnih storitev in ponudnikom tehnologije, da zagotovijo zanesljivo šifriranje in stroge protokole za upravljanje podatkov. Le tako bodo lahko v celoti izkoristila potencial strojnega prevajanja, ne da bi pri tem ogrozila etične odgovornosti in regulativne zahteve panoge.

Prihodnost: prepletanje človeškega in strojnega prevoda

Prepričani smo, da strojno prevajanje ne bo izpodrinilo človeškega elementa v prevajanju, pač pa je zelo uporabno orodje ki bo preobrazilo naravo našega dela. Pri prevajanju vse pogosteje uporabljamo strojne prevajalnike in se zanašamo na njihove prednosti, da bi dosegli najboljše rezultate, kar bistveno spreminja prevajalske postopke, nas pa postavlja pred izziv iskanja ravnovesja med učinkovitostjo stroja in dejanskim človeškim razumevanjem, ki zagotavlja ustreznost končnih izdelkov.

Poleg tega mora farmacevtski sektor pri vključevanju umetne inteligence in strojnega učenja v delovne procese dosledno upoštevati vidike zasebnosti, saj le tako lahko zagotovi varen in etično neoporečen napredek.

Farmacevtska industrija se pri strojnem prevajanju sooča z edinstvenimi izzivi na področju zasebnosti, saj morebitna nadaljnja uporaba vnesenih besedil za učenje lahko privede do razkrivanja občutljivih podatkov. Farmacevtska podjetja morajo pri delu s strojnimi prevajalniki upoštevati stroge ukrepe za varovanje zasebnosti in podatkov ter tako zagotoviti varen in etičen napredek na področju uporabe umetne inteligence in strojnega učenja.

Ko so tveganja tako velika, ni prostora za napake. Pri uporabi naših storitev vam zagotavljamo natančne in zanesljive medicinske prevode, ki bodo ostali strogo zaupni. Za vsakršna vprašanja smo vam na voljo na info@alamma.eu.