Čas branja: 4 min

Številna podjetja prevajanje mogoče dojemajo kot nujno zlo in ne kot poslovno naložbo, vložen denar pa kot dodatno finančno breme. A v resnici so prevodi eden ključnih elementov za dobro poslovanje podjetja. Komu zaupate izvedbo prevodov v jezik oziroma jezike vaših strank je izjemnega pomena. Izbira mora temeljiti na strokovnosti in ustreznih izkušnjah ter dobrih poslovnih odnosih, saj kakovostno opravljeni prevodi pomenijo višjo donosnost naložbe.

Marsikatero podjetje je v želji po znižanju stroškov na račun kakovostnih storitev utrpelo velike izgube. Pri promociji izdelkov in za uspešno poslovanje na splošno so zato kakovostni prevodi nujni, porabljen denar pa naložba in ne zgolj strošek.

Kako izračunamo donosnost naložbe?

Formula za izračun je naslednja:

(dobiček od naložbe strošek naložbe) / strošek naložbe

Včasih je dobiček, ki je rezultat vlaganj v jezikovne storitve, težko izmeriti, zato spodaj podajamo nekaj dodatnih razlogov, zakaj so kakovostni prevodi dobra naložba.

Z visokokakovostnimi prevodi do …

… uspešne prodaje

Kakovosten prevod z lokalizacijo vam zagotavlja jasno ubesedena promocijska gradiva (spletne strani, predstavitve, bele knjige, elektronska reklamna in druga sporočila), ki so prilagojena mediju. To pomembno pripomore k pridobivanju novih strank in povišanju prometa, hkrati pa izboljša poslovanje z obstoječimi strankami, saj lahko v lokalnem jeziku in kulturi uspešneje nagovorite zadevni trg.

… manjše stopnje osipa

Stranke, ki so bile prej nezadovoljne z vašimi vsebinami ali so imele težave z uporabo vaših storitev (npr. programsko opremo, spletno stranjo ali priročniki), ker morda niso bile ustrezno lokalizirane, ali pa celo sploh niso bile prevedene, ne bodo več imele razlogov za prekinitev sodelovanja.

… boljšega ugleda

Zaradi napak v besedilih oziroma pomanjkljive slovnice ste lahko tarča spletnih napadov ali posmehovanja – na to niso imuna niti največja podjetja. Kakovostne vsebine odražajo resnost in strokovnost vaše blagovne znamke. Vrhunsko prevedena besedila bodo v konkurenci izstopala, kar se bo dolgoročno zagotovo izkazalo za dobro in ekonomično poslovno odločitev.

… zmanjšanja pritožb strank

Če poskrbite za kakovostne prevode splošnih pogojev, politike poslovanja, spletne pomoči uporabnikom in navodil za uporabo, boste prihranili čas ter znižali izdatke klicnega centra in službe za pomoč uporabnikom, nenazadnje pa se boste izognili tudi morebitnim pravnim stroškom.

… dobičkonosne udeležbe na sejmih in konferencah

Stroške, povezane z udeležbo na sejmu ali konferenci, kot so prevoz, nastanitev, prehrana, kotizacije, najem razstavnega prostora in plačilo zaposlenih, lahko lažje upravičite. Gradiva, ki jih uporabljate na prizorišču (npr. brošure, plakati in oglasi), morajo biti kakovostno pripravljena in prevedena, da vaše podjetje prikažejo v najboljši luči in vam zagotovijo uspeh.

Pripravite si najboljše možno izhodišče in vaša začetna naložba se bo brez dvoma obrestovala. Potencialna stranka se bo zagotovo lažje odločila za sodelovanje z vami, če jo boste nagovorili z gradivi v njenem maternem jeziku.

Verjamemo, da s pomočjo zgornjih primerov zdaj lažje prepoznate številne prednosti kakovostnih prevodov. Prevajanje je neločljiv člen vrednostne verige v kateri koli industriji. Ne predstavlja velikega stroška, a njegovega vpliva vseeno ne podcenjujte in skrbno izberite ustreznega poslovnega partnerja.

Sodelovanje z izkušenimi ponudniki jezikovnih storitev oziroma prevajalci in prevajalkami, ki so materni govorci in strokovnjaki za vaše področje, je ključno, če želite zajeti vse nianse jezika in lokalne kulture. Prevedena besedila nenazadnje predstavljajo prvi stik s potencialnimi strankami, zato lahko prav njihova kakovost trajno oblikuje njihovo mnenje o vas.

V Alammi ekipa projektnih vodij poskrbi za celovit postopek prevajanja vaših besedil, da se lahko vi neovirano posvetite razvoju podjetja. S pomočjo naše mednarodne strokovne mreže zagotavljamo, da bodo vaša gradiva prilagojena za distribucijo po vsem svetu. Spoznajmo se!