Čas branja: 6 min

Prevajanje za točno določeno ciljno publiko ni enostavno. Pomen izvirnega besedila je treba pravilno prenesti v ciljni jezik, prevod pa mora zadeti ravno pravi odtenek registra.

Na kratko: pravo sporočilo je treba izraziti na pravi način, kar je še posebej pomembno pri delu z dokumentacijo v okviru kliničnih preskušanj, ki je v splošnem namenjena eni izmed dveh kategorij ciljne publike.

  • Zdravstveno osebje (npr. protokoli za klinična preskušanja): dokumenti, ki jih zdravstveni delavci in delavke ter drugi strokovnjaki in strokovnjakinje napišejo za osebje znotraj stroke, so običajno polni medicinskega in/ali farmacevtskega žargona, ki v postopku prevajanja predstavlja številne terminološke izzive.
  • Pacienti (npr. obrazci za prostovoljno privolitev, navodila za samoaplikacijo): druga kategorija dokumentov je namenjena osebam, ki prejemajo preučevano zdravilo, ali tistim, ki so zanje odgovorni. Glavni izziv pri tovrstnih dokumentih ni terminologija, temveč potreba po zagotovitvi ravno prave količine medicinskih informacij na tak način, da jih lahko razumejo ljudje brez ustreznega strokovnega znanja. Do prevoda moramo pristopiti sočutno ter upoštevati potrebe pacientov in pacientk ter njihovo duševno stanje.

V kliničnih preskušanjih obravnavamo najnovejše materiale, pristope, tehnologije in učinkovine, zato dokumenti morda vsebujejo nove besede in se upirajo preprostim prevajalskim prijemom. To za prevajanje zadevne dokumentacije pomeni širok nabor izzivov.

Kdor si zada nalogo prevajanja dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj, mora zato ne glede na jezik izvirnika ali prevoda rešiti dve glavni težavi.

 

Prevajanje za ciljno publiko

Pri prevajanju se je treba zavedati razlik v registru in slogu med besedili za zdravstveno osebje ter besedili za paciente in pacientke. Razlika v registru je ključna pri farmacevtskih marketinških besedilih, še celo bolj pomembna pa je morda pri kliničnih preskušanjih. Izkušnje in znanje na področju medicinske in farmacevtske terminologije se med segmenti ciljne publike močno razlikujejo, to pa neizogibno privede do različnih prevajalskih potreb.

Dokumenti, namenjeni zdravstvenemu osebju, so podrobnejši in vsebujejo zahtevnejšo terminologijo. Ker je besedišče prilagojeno njim, je zanj značilna visoka raven natančnosti, opisnosti in strnjenosti. Poleg tega so ti dokumenti napisani objektivno (nevtralno z vidika čustev in dejavnikov, kot so spol, starost in etnična pripadnost), neosebno in točno. Razlog za vse našteto je učinkovitost sporočanja in zagotavljanje nepristranskosti bralca ali bralke. Zdravstveno osebje mora dobro razumeti postopek preskušanja in svojo vlogo v njem.

Dokumenti, ki so namenjeni pacientom in pacientkam, so terminološko manj zahtevni. So sicer čim objektivnejši, ne pa čustveno nevtralni. Osebi, ki jih bere (običajno udeležencem in udeleženkam v kliničnem preskušanju ali tistim, ki so zanje odgovorni) naj bi sporočili, da je klinično preskušanje resen postopek, a bo osebje zanje poskrbelo pozorno in sočutno ter se jim bodo kar najbolj potrudili zagotoviti dobro počutje in varnost. Za vse je najbolje, da so osebje in udeleženi v postopku mirni in pozitivno naravnani. Tovrstne dokumente morda berejo tudi otroci (od šestih let naprej) ali starši, ki jih močno skrbi zanje. V vsakem primeru je ključnega pomena, da oseba, ki sodeluje v kliničnem preskušanju, razume, kaj se dogaja, kaj lahko pričakuje od postopka in kaj se pričakuje od nje.

Za prevajanje to pomeni, da bodo dokumenti poslani v prevod:

  • eni osebi, ki odlično obvlada oba potrebna registra in sloga ter med njima brez težav preklaplja (taki prevajalci in prevajalke so izjemno redki), ali
  • dvema osebama: ena, ki je izurjena v prevajanju medicinskih in/ali farmacevtskih dokumentov, se posveti besedilu za zdravstveno osebje, druga, ki so ji bližje slogovno zahtevnejša besedila (običajno so v tem spretni prevajalci in prevajalke na področju marketinga), pa prevede dokumente, namenjene pacientom in pacientkam.

Bistveno je, da ciljna publika sporočilo prejme na pravi način, tj. v pravem slogu in/ali registru.

 

Prevajanje terminologije v nastajanju

Drugi izziv pri prevajanju dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj je na novo nastala ali celo neobstoječa terminologija. Klinična preskušanja so naslednji logični korak pri uvajanju najnovejših učinkovin, tehnologij in postopkov v prakso. Večina raziskovalne dokumentacije je napisana v angleščini, zato je večino novonastale medicinske in farmacevtske terminologije treba skrbno prevesti v ciljni jezik. Pri tem je treba upoštevati obstoječo terminologijo zadevnega področja, posebna jezikovna pravila za tvorjenje novih besed in številne druge dejavnike. Poleg tega je treba pacientom in pacientkam, ki nimajo strokovnega znanja, nove strokovne izraze pojasniti v maternem jeziku.

Pri oblikovanju novega besedišča na podlagi že obstoječe terminologije prevajalske ekipe pogosto sodelujejo z lokalno medicinsko in farmacevtsko stroko (vključno z raziskovalci in raziskovalkami). Nasveti oseb, ki bodo te izraze uporabljali, so neprecenljivi, saj ne želimo rezultatov, ki jih nihče ne bo razumel ali uporabljal.

Nedavni primer izziva nove terminologije, s katerim se je spopadla prevajalska skupnost, je pandemija covida-19. Vsakdanje pogovore v vseh svetovnih jezikih so nenadoma preplavili izrazi, kot so prevalenca, PCR, zoonoza, endemija in inkubacijska doba. Čeprav ti izrazi za medicinsko skupnost niso bili novi, večina ljudi pred marcem 2020 ni imela razloga, da bi jih poznala. Prevajalci in prevajalke znanstvenih dokumentov in poročil so morali sodelovati z lokalno stroko, da bi določili najboljši način prevajanja teh izrazov. Enako velja tudi za nove izraze, katerih prevodov prej nismo potrebovali.

Klinična preskušanja so pomemben korak v življenjskem ciklu številnih zdravil in pripomočkov, ki bodo podaljšali naša življenja in izboljšali njihovo kakovost. Zato jim moramo zagotoviti prevode, ki so jih vredni, in jim tako omogočiti uspeh v lokalnem in svetovnem merilu. Glede na ves trud, predanost in pogum, ki ga v klinična preskušanja vložijo zdravstveno osebje ter pacienti in pacientke, je prav, da jih po najboljših močeh podpremo.

Alamma s ponosom podpira partnerje iz farmacevtske industrije pri izvajanju kliničnih preskušanj, ki bi lahko spreminjala življenja. Pri tem se zanašamo na naš izbor zaupanja vrednih jezikovnih strokovnjakov in strokovnjakinj ter kontaktnih oseb v farmacevtski industriji, ki dopolnjujejo naš nabor znanja in zagotavljajo, da so naši prevodi kar najvišje kakovosti.

Če iščete zaupanja vrednega jezikovnega partnerja, ki vam bo svetoval pri naslednjem izzivu na področju kliničnega preskušanja, smo tu za vas.