Čas branja: 6 min

Kot podjetje, aktivno na področju medicine ali farmacije, se za kakovostne prevode ključnih dokumentov, kot so navodila za uporabo, regulatorna dokumentacija in promocijska gradiva, najverjetneje obračate na ponudnike jezikovnih storitev. Za doseganje najboljših rezultatov je  pomembno tesno sodelovanje z izbranim ponudnikom, sploh glede terminologije. V farmacevtski industriji je izbira ustreznega izrazoslovja zelo pomembna, doslednost rabe in natančnost prevodov pa sta ključna za vaš uspeh.

Z izrazom terminologija opisujemo besedišče, ki se uporablja na določenem področju ali v določeni industriji. V medicini in farmaciji z rabo natančne in jasne terminologije zagotovimo varnost pacientk in pacientov, skladnost z regulacijami in enovitost blagovne znamke. Besedišče se lahko razlikuje od podjetja do podjetja, včasih celo oddelki znotraj enega podjetja uporabljajo termine, ki drugim niso poznani.

Oddelek za marketing se bo tako na primer odločil za bolj vsakdanje in preproste izraze, ki izdelek približajo širši javnosti, oddelek za razvoj pa bo uporabljal bolj strokovne ali znanstvene termine za natančen opis zdravila ali drugega proizvoda.  Terminologija se lahko razlikuje glede na ciljno publiko, na primer strokovno zdravstveno osebje na eni ter paciente in pacientke na drugi strani. Vse našteto lahko pri prevajanju predstavlja težavo, saj je treba paziti na natančnost prevoda, ki obenem upošteva želena register in slog stranke.

Vzemimo za primer prevod iz angleščine v slovenščino: angleški termin »severe asthma« lahko prevajamo kot »huda astma« (v povzetku glavnih značilnosti zdravila) ali kot »težka astma«, kar je bila preferenca naše stranke v promocijskih besedilih, namenjenih zdravstvenemu osebju. Kakšen je bil razlog za to preferenco? Slednji izraz se pogosteje uporablja v vsakdanjem strokovnem besednjaku tega področja. V primeru obeh slovenskih izrazov bi pri prevodu nazaj v izvirni jezik prišli do izvirnega angleškega termina (»severe asthma«).

V spodnji tabeli si oglejte še nekaj dodatnih primerov preferenčnih prevodov iz angleščine v slovenščino. Prvi slovenski izraz velja za »standardni« prevod, medtem ko gre pri drugem za strankino terminološko preferenco v promocijskih besedilih.

Izvirni angleški termin (v zdravstvenem kontekstu)Standardni slovenski prevodPreferenčni slovenski prevod (v marketinške namene)
StakeholdersZainteresirane straniČleni zdravstvene verige
Blood pressure driftOdkloni pri krvnem tlakuSpremembe krvnega tlaka
First-contact careOskrba ob prvem stikuOskrba na primarnem nivoju
Arterial assessmentOcena (stanja) arterijVpogled v stanje arterij
Leg ulcersRazjede na nogahKronične rane na nogah

 

Tovrstni preferenčni prevodi seveda niso omejeni le na prevajanje iz angleščine v slovenščino, pač pa jih najdemo v kateri koli jezikovni kombinaciji. Spodaj podajamo še primera prevodov iz angleščine v nemščino in španščino.

Izvirni angleški termin (v zdravstvenem kontekstu)Ciljni jezikStandardni prevodPreferenčni slovenski prevod (v marketinške namene)
Medical recordsNEMPatientenaktePatientendaten
Tablet [device type]ŠPATabletaTablet

 

Preferenčni prevod najverjetneje ne bi bil prva izbira prevajalske ekipe, saj ne gre za standarden ali direkten prevod angleškega termina. Kljub temu specifična raba določenega izraza v marketinške namene in ohranjanje skladnosti z ostalimi poslovnimi gradivi včasih dopuščata širšo interpretacijo pomena in odstopanje prevoda od ustaljenega termina. Prevajalska ekipa se za tako potezo redko odloči na lastno pest brez predhodnega vedenja ali odobritve stranke. Ponudnice in ponudniki jezikovnih storitev z vestnim zbiranjem in urejanjem strankinih preferenc odigramo ključno vlogo.

Kako beležimo preference na način, ki omogoča optimizacijo prihodnjih prevodov in obenem preprost dostop do izbrane terminologije ter integracijo v prevajalska orodja? Po posvetu s stranko se običajno odločimo za eno od dveh možnosti:

  1. Če je preferenc le za peščico, ustvarimo preprosto tabelo v programu Excel ali spletnem urejevalniku Google Sheets, v kateri zabeležimo izraz v izvirniku, standardni prevod in strankino preferenco. Dokument nato običajno stranka prejme v pregled, da se prepriča o pravilnosti zabeleženih podatkov. Po potrditvi ustreznosti dokument prejmejo prevajalske ekipe, ki preference upoštevajo pri nadaljnjih prevodih.
  2. Če ima stranka veliko terminoloških posebnosti in če redno potrebuje prevode v več ciljnih jezikov, postanejo besedilne tabele težko obvladljive in slabo pregledne. Rešitev so terminološke baze, ustvarjene s programsko opremo za prevajanje. Oblikovane so po vzoru slovarjev in integrirane v prevajalsko orodje tako, da samodejno predlagajo ustrezen prevod, če v izvirnem besedilu zaznajo termin, ki je dodan v bazo. Terminološke baze so najpreprostejši način, ki prevajalskim ekipam omogoča spremljanje in upoštevanje strankine izbrane terminologije. Naša naloga je redno posodabljanje baz v skladu s strankinimi povratnimi informacijami.

Terminološka doslednost je izredno pomembna. Raba natančnega in jasnega besedišča preprečuje nesporazume in napake, zagotavlja skladnost z regulacijami in ohranja doslednost javne podobe vašega podjetja.  Izbrani ponudnik jezikovnih storitev naj z vami tesno sodeluje pri izdelavi glosarja terminov, specifičnih za vaše podjetje in področje, ki ga bo nato upošteval pri pripravi prevodov. Zaradi zmanjšane potrebe po popravkih ali dopolnitvah prevodov takšna rešitev pomeni tudi dolgoročni prihranek časa in denarja.

Iščete zanesljivega in izkušenega ponudnika jezikovnih storitev, ki bo z vami soustvarjal kakovostne in terminološko dosledne prevode, prilagojene vašemu besedišču? V Alammi se lahko pohvalimo z 20-letnimi izkušnjami na področju prevajanja medicine in farmacije. Spoznajmo se!