Čas branja: 4 min

V prejšnjem članku smo podali vse najpomembnejše informacije o sodnih prevodih: kaj so, kako jih pripravimo in kdaj jih potrebujemo. Vseeno pa se včasih zgodi, da prevod, ki ga potrebujemo, ne sledi vsem ustaljenim smernicam za pripravo sodnega prevoda, temveč vključuje takšne ali drugačne izjeme. V tem članku pojasnjujemo najpogostejše posebnosti pri sodnih prevodih, s katerimi smo se v naši pisarni že večkrat srečali, in podajamo rešitve zanje.

Kaj storiti, če potrebujete več kopij sodnega prevoda?

Možnost, da boste sodno prevedeno dokumentacijo morali predložiti več kot eni instituciji, je sorazmerno velika. To je še posebej verjetno, če urejate dokumente za poslovanje v tujini ali regulatorno dokumentacijo, ki jo morate predložiti več nadzornim organom. Kot smo omenili v prejšnjem članku, overjenih prevodov ni dovoljeno prosto kopirati, pač pa mora biti vsak izvod opremljen z izjavo, pečatom in podpisom sodnega tolmača. Ob naročilu sodnega prevoda morate tako vnaprej sporočiti, ali boste potrebovali več kot eno kopijo, in pripraviti ustrezno število notarsko overjenih kopij izvirnika za vezavo s prevodom. Obračun v tem primeru sestoji iz stroška sodno overjenega prevoda in dodatka za overjene kopije.

Kaj storiti, če potrebujete prevod le dela dokumenta?

Razlogov, zakaj potrebujete prevod le dela dokumenta, je lahko več: morda je dokument deloma že napisan v ciljnem jeziku prevoda, za pristojno institucijo je relevanten le del dokumenta ipd. Postopek priprave overjenega prevoda je v tem primeru preprost. Sodni tolmač mora v prevodu ustrezno opisati oziroma označiti, da besedila ni prevajal v celoti. Če za primer vzamemo dokument, ki ga je treba sodno prevesti v slovenščino, prvih nekaj strani pa je že napisanih v slovenskem jeziku in jih tako ni treba prevesti, sodni tolmač v prevodu doda opombo, da so prve strani v slovenskem jeziku. Ker sta izvirnik in prevod fizično zvezana v en dokument, si lahko pristojna institucija relevantne strani v izvirniku tudi ogleda. Pri obračunu sodnega prevoda nato upoštevamo le besedilo, ki ga je tolmač dejansko prevedel.

Kaj storiti, če za izbrano jezikovno kombinacijo v Sloveniji ni imenovanega sodnega tolmača?

Predpostavimo, da potrebujete sodni prevod dokumenta, napisanega v angleškem jeziku, v kitajščino. Ob pregledu imenika sodnih tolmačev boste odkrili, da Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije ni imenovalo nobenega tolmača, ki ima v jezikovni kombinaciji tako angleščino kot kitajščino. To pomeni, da v Sloveniji ni nikogar, ki bi tak prevod lahko pripravil. Na srečo pa je vedno še druga možnost. Imamo namreč sodne tolmače, ki so bili imenovani tako za angleščino kot tudi za slovenščino, ter tolmače, ki so bili imenovani tako za kitajščino kot tudi za slovenščino. Če želite sodni prevod iz angleščine v kitajščino opraviti v Sloveniji, je edina rešitev tako imenovani dvojni sodni prevod. V praksi to pomeni, da dokument prevedemo dvakrat: najprej iz angleščine v slovenščino, ki služi kot vmesni jezik, nato pa iz slovenščine v kitajščino. Oba prevoda morata biti prevedena sodno in vsi trije dokumenti zvezani skupaj, da je potek prevajanja jasno razviden. Pri dvojnih sodnih prevodih je treba biti še posebej pazljiv, saj se z vsakim prevodom tveganje za napake poveča. Pred prevodom v zadnji ciljni jezik (v našem primeru kitajščino) je treba natančno preveriti slovenski prevod, da se le-ta povsem ujema z angleškim izvirnikom, saj je vsebinska točnost sodnega prevoda izjemnega pomena.

Dvojni sodni prevod je treba včasih narediti tudi v primeru, ko je izvirnik napisan v več kot enem jeziku (na primer deloma v angleškem in deloma v nemškem). Če gre za kombinacijo jezikov, za katero je bil imenovan en sodni tolmač, lahko ena oseba prevaja iz obeh jezikov in dvojna overitev ni potrebna. V nasprotnem primeru morata prevod in overitev opraviti dva tolmača. Dvojne sodne prevode žal spremlja tudi višji strošek, a se jim v določenih primerih preprosto ni mogoče izogniti.

Ste se srečali še s kakšnimi posebnostmi sodno overjenih prevodov, ki jih v članku nismo obravnavali? Oglasite se nam v komentarjih ali nam pišite na info@alamma.eu in z veseljem vam bomo pojasnili, kako postopati. Prav tako bomo veseli vaših povpraševanj za overjene prevode!