Čas branja: 4 min

Vsako podjetje mora poskrbeti, da svojo blagovno znamko ustrezno predstavlja na vseh komunikacijskih kanalih.  V ta namen veliko podjetij oblikuje smernice pisne komunikacije in vizualne podobe blagovne znamke. Te običajno vključujejo vrednote podjetja, logotip, barvno paleto, tipografijo, celostno grafično podobo za tiskovine in register.

Register je ključnega pomena

Register besedil je pomemben del vsake blagovne znamke. Za razliko od barv ali tipografije, ki se morda ne skladajo z grafično podobo in za podjetje ne predstavljajo večje težave, raba jezika, neprilagojenega blagovni znamki, lahko škoduje ugledu podjetja in tržnemu odzivu.
Register je odsev osebnosti vašega podjetja. Z drugimi besedami: »govori« namesto vas. Kljub temu, da podjetja v smernicah običajno jasno definirajo želeni register, pogosto niso pozorna na to, kako je register treba prilagoditi, da ustreza kulturnim, verskim in jezikovnim značilnostim jezika, v katerega se materiali prevajajo za širitev na tuje trge.

Kako lahko prevajalci ohranijo ustrezen register blagovne znamke?

Tudi prevajalcem z bogatimi izkušnjami se lahko zgodi, da napačno razumejo register blagovne znamke ali se ta v prevodu izgubi. Spodaj podajamo nekaj nasvetov, kako se izogniti težavam pri pripravi prevodov:

Izognite se slengu in pogovornemu jeziku: Pri širitvi prodaje v tujino je pomembno, da ocenimo univerzalnost in ustreznost registra in jezika, ki ga bomo uporabljali pri komunikaciji.  Veliko organizacij v smernice zapiše, da se je treba slengu in pogovornemu jeziku v marketinških besedilih izogibati, saj lahko mednarodni kupci takšne izraze narobe razumejo.

Povedi ohranjajte kratke in jedrnate: Ustrezen register se lahko v dolgih odstavkih izgubi v prevodu, kontekst pa narobe razume. Predolgo besedilo prepogosto postane neberljivo, kar je težava že sama po sebi.

Pripravite seznam glavnih prevodnih specifik za vsako državo: Zaželeno je, da v svoje smernice vključite seznam glavnih razlik (npr. posebnosti na področju kulture, vrednot, običajev in vere), na katere naj bodo prevajalci pozorni, ko prevajajo besedilo, namenjeno določenemu trgu. Če je na primer za neko finsko podjetje Francija eden glavnih izvoznih trgov, naj smernice vsebujejo informacije o glavnih kulturnih razlikah med Finsko in Francijo ter primere ali navodila, kako te razlike zajeti v prevodu.

Specializirana terminologija: V smernice vključite vso preferenčno terminologijo in termine, ki se jim želite izogniti.  V interni komunikaciji navadno uporabljamo terminologijo, specifično za določeno strokovno področje ali celo podjetje, v marketinških besedilih pa običajno najdemo bolj splošen, uporabniku prijazen in dostopen jezik.

Z upoštevanjem zgornjih nasvetov boste poskrbeli, da bosta register in »osebnost« vaše znamke prisotna na vseh vaših ciljnih trgih. Tako bo blagovna znamka ohranila identiteto v vseh jezikih, hkrati pa bo ton komunikacije s potencialnimi strankami v tujini enak temu, ki ga uporabljate v lokalnem okolju.

Če blagovno znamko sočasno lansirate na več trgih, je prilagoditev registra in lokalizacija vsebin kar precejšen zalogaj. Lokalizacija zahteva obvladanje jezika ciljnega trga, veliko kreativnosti in poglobljeno poznavanje navad in preferenc lokalnih potrošnikov. Morda se sliši mikavno in cenovno ugodno prevode zaupati sodelavcem v regijskih izpostavah, ki so materni govorci jezika, a to odsvetujemo. Ko ocenjujemo kakovost prevoda, se moramo vprašati ne le »ali je prevod smiseln«, pač pa tudi »ali nosi želen pomen« in »ali bo v bralcu vzbudil dober občutek (glede podjetja/izdelka).« Izkušeni in specializirani prevajalci so usposobljeni za pripravo besedil, ki zajemajo vse troje. Ko je strokovno pripravljen prevod nared, lahko vaši lokalni distributerji po potrebi predlagajo določene spremembe.

Kulturne in jezikovne posebnosti, ki se odražajo v registru, lahko pomenijo uspeh ali neuspeh vaše mednarodne širitve. Za boljše možnosti za uspeh sodelujte z ekipo izkušenih strokovnjakov s področja lokalizacije, ki dobro poznajo vašo blagovno znamko.

V Alammi ponujamo storitve prevajanja v več kot 70 jezikovnih kombinacij, med najpogostejše pa sodijo slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina in španščina.  Brez oklevanja stopite z nami v stik na info@alamma.eu in nam opišite svoje želje glede lokalizacije.

Želite izvedeti več o tem, kako zagotavljamo kakovostne prevode? Sledite našemu blogu, kjer mesečno objavljamo sveže članke!