Čas branja: 5 min

Že v prvem članku na to temo smo omenili, da obstaja več vrst podnapisov, vsem pa je skupno to, da vam bodo pomagale sporočilo ponesti v svet. Govorili smo o tipih in pomembnosti podnapisov, pa tudi o tem, kako jih pripravimo. V tokratnem članku se bomo podrobneje posvetili procesu prevajanja podnapisov in morebitnim težavam, ki se jim je dobro izogniti. Ko sta transkripcija in časovno kodiranje pripravljena, je čas za prevod. V Alammi imamo izkušnje s široko paleto prevodov podnapisov. Naročnikom pomagamo s prevodi audio-vizualnih dokumentov v različnih jezikovnih kombinacijah, na primer filmov, dokumentarcev, promocijskih posnetkov ali gradiv za e-učenje. Pri prevajanju podnapisov je treba slediti posebnim pravilom, ki od prevajalca zahtevajo poglobljeno znanje. Spodaj naštejemo nekaj glavnih izzivov in vam svetujemo, kako se z njimi spopasti.

Izzivi

Dobeseden prevod

Dobesedno prevajanje podnapisov ni mogoče. Dobeseden prevod skoraj brez izjeme pomeni, da sporočilo ne bo uspešno preneseno v ciljni jezik ali pa v bralcu ne bo vzbudilo enakih občutkov kot izvirno besedilo. Oboje je v primeru prevajanja podnapisov izrednega pomena. Poleg tega morajo podnapisi vsebovati karseda majhno število besed, kar pomeni, da bo dobeseden prevod govora preobsežen za prikaz na zaslonu.

Zmanjšanje števila besed

Večina podnapisov je omejena na sočasen prikaz dveh vrstic v skupnem obsegu do 70 znakov, kar torej pomeni največ 35 znakov na vrstico. Da bi zadostili tem zahtevam, se je treba prevoda lotiti posebej pazljivo – ne bo šlo brez žrtvovanja nekaterih besed in korenitega preoblikovanja povedi z namenom ohranitve osnovnega pomena govorjenega besedila.

Ujeti moramo pravi trenutek

Najkrajši čas prikaza podnapisa na zaslonu je običajno ena sekunda, najdaljši pa šest sekund. Sposobnost upoštevanja časovnih omejitev v celotnem procesu prevajanja je neločljivo povezana s krajšanjem dolžine prevoda. Podnapisi morajo biti jedrnati in berljivi. Čas prikaza podnapisa mora biti tako natančen, da se besedilo na zaslonu pojavi hkrati z govorom. To dosežemo s časovnim kodiranjem. Kadar to ni tako, smo priča neprijetnemu rezultatu: podnapisi se na zaslonu pojavijo v napačnem trenutku (prezgodaj ali pa ostanejo prikazani predolgo) in se ne ujemajo z govorom videoposnetka.

Prenos pravega sporočila

Pri prevajanju podnapisov se mora prevajalec zavedati različnih registrov in slogov, ki jih uporabljajo posamezni govorci na posnetku.  Starejša ženska se na primer sporazumeva drugače kot najstnik, kraljica pa govori in piše drugače kot delavec v tovarni. Govorčevo starost, status in osebnost ponazorimo z ustreznim besediščem, ubeseditvami in stavčnimi strukturami. Čeprav to pravilo ne drži le pri prevajanju podnapisov, je njegovo kršenje pri tem tipu besedila veliko bolj opazno in moteče kot drugod.

Večkulturna vsebina

Vsi prevajalci morajo biti pri delu pazljivi na številne kulturne kontekste in sloge – prevajanje podnapisov ni izjema. Pri prevajanju besedila iz enega jezika v drugega je ključnega pomena, da prevod odraža vrednote, navade in kulturne značilnosti ciljne publike. Tudi simboli imajo različne pomene glede na jezik in bralca. Prevajalci podnapisov morajo paziti, da bralca nehote ne užalijo ali zavedejo ter da se izognejo vsem možnim šumom v komunikaciji. Prevajanje govorjenega pogovornega jezika (npr. kletvic ali slenga), ki se pogosto pojavlja v filmih in TV nadaljevankah, je še posebej zahtevno. Posebna skrb in jasna navodila, kako se lotiti prevoda tovrstnih elementov besedila, so potrebni, da zagotovimo primernost podnapisov za ciljno publiko tako v odnosu do pomena kot tudi kulturnih posebnosti.

Pomanjkanje vizualnega konteksta

Prevajanje podnapisov brez spremnega videoposnetka je posebej težavno. Brez možnosti ogleda posnetka prevajalec ne more vedno prepoznati govorcev ali določiti trajanja govora. Za pripravo dobrega prevoda podnapisov morajo biti zvok, slika in podnapisi sinhronizirani, kar pa je mogoče doseči le, če ima prevajalec dostop do vsega trojega.

Strojno prevajanje

Morda se vam bo zdelo mikavno prevod podnapisov zaupati strojnemu prevajalniku. Zanašanje na strojno prevajanje, na primer na Googlov prevajalnik, bo kvečjemu vodilo do napak in nezadovoljivega rezultata. Za prevod podnapisov je najbolje najeti prevajalca, ki je materni govorec ciljnega jezika, specializiran za podnaslavljanje, predvsem pa – je iz mesa in krvi.

Dodatni nasveti

Ste vedeli, da človeško oko lahko prebere približno 15 znakov na sekundo?

To dejstvo prevajalca prisili, da sporočilo strne na ključne dele. Zakaj? Govorimo precej hitreje kot beremo. Podnapisi morajo slediti hitremu tempu dialoga, še posebej pri prevajanju filmov. V primerih, ko je govorjenega besedila res veliko in ni dovolj prostora in časa, da bi vse povedano lahko vključili v podnapise, se mora prevajalec odločiti, ali bo določene informacije izpustil ali domiselno zajel veliko količino informacij v majhnem številu znakov.

Ostala ključna tehnična in oblikovna pravila:

 • Da berljivost ne bo otežena, je lahko v vsaki vrstici največ 40 znakov.
 • Sočasno sta lahko prikazani največ dve vrstici. Če je mogoče, uporabite le eno. Podnapisi ne smejo prekrivati informacij, zapisanih na zaslonu, na primer naslovov, imen in nazivov govorca ipd.
 • Priporočeno je, da je prva vrstica krajša od druge, kar olajša branje.
 • Med vsakim podnapisom naj bo premora za približno 2–4 sličice (80–120 milisekund). To je dovolj časa, da bralec zazna menjavo besedila v podnapisu.
 • Vezaj na začetku vrstice ponazarja spremembo aktivnega govorca.
 • Dodamo lahko tudi opise nekaterih zvokov (npr. smeha, odmevov, glasbe ipd.), če to olajša razumevanje. To pravilo običajno velja za t. i. zaprte podnapise (closed captions), opise pa zapisujemo znotraj oglatih oklepajev.
 • Ostale zvoke moramo zapisati v ležeči pisavi (npr. glasbo v ozadju ali govorčev interni monolog), da jih s tem vizualno ločimo od govora v ospredju.
 • Besedilo podnapisa naj bo bele barve na rahlo prosojnem črnem ozadju, kar zagotavlja najboljši kontrast.
 • Števila od ena do deset lahko zapišemo z besedo, večja števila pa s števkami. Označbe raznih meritev, kot so teža, odstotki, leta ali količina sestavin in ulične številke zapišemo s števkami.
 • Podnapis se mora na zaslonu pojaviti malenkost pred pripadajočim govorom. Če se prikaže prezgodaj, lahko pokvari nepričakovan preobrat, če prepozno, pa lahko oteži branje ali razumevanje.
 • Kjer je to mogoče, se morajo podnapisi pojaviti na koncu menjave kadra.
 • Datoteko s podnapisi (npr. datoteko formata .srt) moramo v predvajalnik videoposnetkov uvoziti in ne »zapeči« direktno v videoposnetek. Na ta način se gledalec lahko odloči, ali želi podnapise prikazati ali ne.

Se sprašujete, katere informacije morate ponudniku jezikovnih storitev sporočiti, ko naročate prevod podnapisov? Za vas imamo odgovor! Priprava popolnega naročila prevoda podnapisov je tema našega tretjega članka v seriji o podnaslavljanju. V njem bomo govorili o najboljših načinih za naročilo tovrstnega prevoda, da boste prejeli podnapise, ki bodo izpolnili vaše želje in pričakovanja. Več o tem v našem majskem novičniku!

Iščete izvajalca storitev podnaslavljanja? Z veseljem vam pomagamo. Za več informacij nam pišite na info@alamma.eu.