Čas branja: 6 min

Angleščina se je skozi zgodovino razširila malodane povsod po svetu in ustvarila pestro družino regionalnih različic, ki nematernim govorcem lahko predstavljajo pravi izziv. Najpogostejši sta britanska in ameriška angleščina, ki se razlikujeta v izgovorjavi, besedišču, črkovanju, ločilih in rabi nasploh. Pri pisanju medicinskih besedil sta ključni razliki črkovanje in terminologija.

Pred vami je drugi del članka o prepoznavanju razlik med britansko in ameriško angleščino. V prvem smo se dotaknili glavnih razlik v črkovanju med obema različicama s posebnim poudarkom na zapisu medicinskih in farmacevtskih terminov, tokratni članek pa obravnava terminološke razlike same.  Članka sta uporabna za vsakogar, ne glede na materni jezik,  ki se posredno ali neposredno srečuje z angleškimi naravoslovnimi besedili.

Splošne razlike v terminologiji

Se še spomnite razlik med britansko in ameriško angleščino, ki ste se jih učili v šoli? Lorry/truck (tovornjak), lift/elevator (dvigalo), pavement/sidewalk (pločnik), biscuit/cookie (piškot), car park/parking lot (parkirišče), chips/fries (pomfri), trousers/pants (hlače), football/soccer (nogomet)… Seznam bi lahko bil še precej daljši.

Tudi pri medicinski in farmacevtski terminologiji sledimo istemu načelu: obstajata različni besedi z istim pomenom, razlika je le v tem, da je ena v uporabi skoraj izključno v britanski, druga pa ameriški angleščini.

Spodnji seznam prikazuje nekatere najpogostejše pare (britanskemu izrazu sledi ameriški):

 • plaster/Band-Aid (obliž)
 • fit/seizure (epileptični napad)
 • crash call/code (reanimacija)
 • A&E/ER or ED (urgenca)
 • operating theatre/room (operacijska dvorana/soba)
 • jab/shot (vaccination) (injekcija/injiciranje – običajno v povezavi s cepljenjem)
 • tablet/pill (omenjen izraz ni uporabljen izključno, a v enem oz. drugem jeziku prednjači) (tableta)
 • antenatal/prenatal (predporoden)
 • CTG/non-stress test (CTG/kardiotokografija)
 • observations/vitals (vitalni znaki)
 • the pill/birth control (kontracepcijska tabletka)
 • FBC/CBC (full/complete blood count) (krvna slika/hemogram)

Enako diskrepanco med jezikoma opazimo tudi pri nelastniških ali generičnih imenih nekaterih zdravil. Te razlike so pravzaprav ostanek iz obdobja pred uvedbo mednarodnih nelastniških imen (ang. International Nonproprietary Names – INN). Več o njih si boste lahko prebrali v našem naslednjem članku v začetku oktobra. Prepoznavanje teh razlik je še posebej pomembno za raziskovalce, saj jim to znanje omogoča učinkovito iskanje relevantne medicinske literature. Prav tako se lažje izognejo spregledanju pomembnih podatkov o določenem zdravilu samo zato, ker so bili izsledki objavljeni pod drugačnim nelastniškim imenom.

Spodnji seznam prikazuje nekatere razlike pri nelastniškem poimenovanju učinkovin (britanskemu izrazu sledi ameriški):

 • Paracetamol/Acetaminophen (paracetamol)
 • Aciclovir/Acyclovir (aciklovir)
 • Amfetamine/Amphetamine (amfetamin)
 • Ciclosporin/Cyclosporine (ciklosporin)
 • Glucose/Dextrose (glukoza)
 • Adrenaline/Epinephrine (oba v uporabi v VB)/Epinephrine (adrenalin)
 • Ergometrine/Ergonovine (ergometrin)
 • Oestrogen/Estrogen (estrogen)
 • Folinic acid/calcium folinate (folinska kislina)
 • Leucovorin/leucovorin calcium (levkovorin – sicer drugo ime za folinsko kislino)
 • Liquid paraffin/Mineral oil (tekoči parafin)
 • Nicotinic acid/Niacin (nikotinska kislina/niacin)
 • Glyceryl trinitrate/Nitroglycerin (gliceriltrinitrat/nitroglicerin)
 • Phenoxymethylpenicillin/Penicillin V (fenoksimetilpenicilin/penicilin V)
 • Benzylpeicillin/Penicillin G (benzilpenicilin/penicilin G)
 • Hyoscine/Scopolamine (skopolamin)

Podrobnejši (a ne izčrpen) seznam, ki ga za zaposlene v britanskem nacionalnem zdravstvenem sistemu (NHS) sestavljajo farmacevti urada UKMi (UK Medicines Information), je na voljo tudi za širšo javnost.

Sistemske razlike in njihov vpliv na terminologijo

Podobna terminološka dilema, ki se na prvi pogled morda zdi preprosta, zadeva področje anesteziologije (BrE: anaesthesiology, AmE: anesthesiology). Članek iz leta 2000, objavljen v reviji British Medical Journal, ponazarja, da obstajajo pomembne razlike med specialisti anesteziologije v VB in ZDA, ki presegajo zgolj dodatno črko v zapisu.

Glavni razlog za različni definiciji tega poklica se skriva v sistemskih razlikah med britanskim in ameriškim zdravstvenim sistemom. Članek pojasni, da vse anestetike v Veliki Britaniji »dajejo medicinsko usposobljeni anesteziologi (op.: BrE anaesthetists), ki tvorijo tudi najštevilčnejšo skupino specialistov«.  Ti primarno službujejo v operacijskih dvoranah, delo pa jih lahko po potrebi vodi tudi v druge bolnišnične oddelke, na primer porodništvo, radiologijo, travmatologijo in intenzivno terapijo. V ZDA anestetike lahko dajejo tako posebej usposobljene diplomirane medicinske sestre in diplomirani zdravstveniki (AmE anesthetists) kot tudi specialisti anesteziologi (AmE anesthesiologists), vendar je njihova vloga na področju intenzivne nege omejena. Besedila, objavljena na spletni strani Evropske agencije za zdravila, razkrivajo, da se v Evropski Uniji kljub temu, da je uradna različica angleščine v EU britanska, primarno uporablja ena od ameriških različic izraza, anaesthesiologist. Z izstopom Velike Britanije iz Evropske unije lahko sicer pričakujemo, da se bodo razlike med britansko angleščino in različico, ki se uporablja v EU, še povečevale.

Če povzamemo:

 • Če so vaša ciljna publika ameriški bralci oziroma besedilo govori o ameriškem zdravstvenem sistemu, bo najbolj ustrezno, da za posebej usposobljene diplomirane medicinske sestre oz. diplomiran zdravstvenike uporabite termin anesthetists, za zdravnike specialiste pa anaesthesiologist.
 • Če so vaša ciljna publika britanski bralci oziroma besedilo govori o britanskem zdravstvenem sistemu, izberite termin anaesthetist.
 • Če je vaš dokument namenjen rabi znotraj EU ali izpolnjevanju prijavnih postopkov za institucije EU, bo najbolj ustrezna izbira termin anaesthesiologist.

Ker je Alamma prevajalska agencija s sedežem v Sloveniji, smo preverili tudi, kateri termin slovenski strokovnjaki na področju zdravstva uporabljajo za specialiste anesteziologije.  Tako Slovar slovenskega knjižnega jezika kot tudi Slovenski medicinski slovar potrjujeta, da sta termina anestezist in anesteziolog sopomenki. Napredno iskanje s pomočjo iskalnika Google, omejeno na domeno .si, najde približno 5900 rezultatov za termin anesteziolog in 1500 rezultatov za anestezist. To kaže na jasno prevladovanje prvega izraza, a obenem ponazarja, da je tudi uporaba drugega precej razširjena.

Iskanje in raba ustrezne medicinske in farmacevtske terminologije je vse prej kot preprosta, če pa k temu dodamo še razlike med regionalnimi različicami jezika (v tem primeru britanske in ameriške angleščine, ki sta najbolj razširjeni), lahko postane izbira ustreznega izraza pravi zalogaj.  Najboljši nasvet, ki ga lahko ponudimo, je, da izberete tisto različico angleščine, ki najbolj ustreza vašemu bralcu, uredniku in/ali ustanovi, pri kateri vlagate dokumentacijo. Svetujemo, da se predhodno pozanimate, katero različico uporabljajo.

V Alammi smo vam vedno na voljo za pomoč! Če potrebujete strokovnega lektorja ali revizorja (maternega govorca britanske ali ameriške angleščine), da vaše besedilo pregleda in ga po potrebi prilagodi ustrezni različici jezika, nam pišite na e-naslov info@alamma.eu.