Čas branja: prib. 8 min

V zadnjih desetletjih je angleščina postala lingua franca v vseh sferah življenja in na vseh področjih, vse od humanistike do naravoslovja. Čeprav večina angleško vsaj do neke mere razume, pa se včasih vseeno znajdemo v zagati.

Veliko nematernim govorcem angleščine izziv predstavljajo regionalne različice, ki jim niso blizu. Poznamo jih  kar nekaj, v tem članku pa se bomo osredotočili le na ameriško in britansko. Razlike med eno in drugo so bile namensko uvedene, ko sta se državi začeli razhajati. Če želite izvedeti več o razlikah med različicami angleščine in o tem, kako je do njih prišlo, priporočamo knjigo jezikoslovke Lynne Murphy z naslovom The Prodigal Tongue.

Ameriška in britanska angleščina se razlikujeta v izgovorjavi, besedišču, črkovanju in sami rabi jezika. Na področju medicine/farmacije se ključne razlike skrivajo v črkovanju, čeprav so nekatere tudi terminološke narave. V večini primerov ni pomembno, katero od dveh različic uporabljamo, vendar se moramo odločiti za eno in tej v besedilu dosledno slediti.

Ta članek je prvi izmed dveh, v katerih se bomo osredotočili na razlike med britansko in ameriško različico angleščine. Tokrat se bomo posvetili glavnim razlikam v črkovanju, pri čemer se bomo dotaknili splošne medicinske in farmacevtske terminologije, v prihodnjem članku pa bomo obravnavali terminologijo samo ter nedoslednosti pri rabi le-te. Prepričani smo, da bosta članka primerna za vse, ne glede na materni jezik, ki ustvarjate medicinska in farmacevtska besedila v angleščini.

Samoglasniki

Na splošno se ameriška angleščina (AmE) nagiba k poenostavljanju. V AmE se izrazi pišejo le z enim samoglasnikom (npr. e), v britanski angleščini (BrE) pa z dvema (npr. ae ali oe).

1.      ae ali e
Pogosti izrazi, ki sodijo v to skupino, so (vrstni red je BrE, nato AmE):

– anaemia / anemia (slabokrvnost/anemija)
– haemoglobin / hemoglobin (hemoglobin)
– leukaemia / leukemia (levkemija)
– anaesthetic / anesthetic (anestetik)
– faeces / feces (blato)
– haemorrhoid / hemorrhoid (hemoroidi)
– haemophilia / hemophilia (hemofilija)
– haematotoxicity / hematotoxicity (hematotoksičnost)
– gynaecology / gynecology (ginekologija)
– ischaemic / ischemic (ishemično/brezkrvno)
– caesarean / cesarean [section] (carski [rez])
– orthopaedic / orthopedic (ortopedski)
– paediatric / pediatric (pediatričen)
– synaeresis / syneresis (sinereza)
– aetiology / etiology (etiološki)

Opomba: Besede, ki se pričnejo z aero-, kot so aerofoil in (an)aerobic, v obeh različicah angleščine črkujemo enako.

2.      oe ali e
Na podoben način samoglasnika oe v britanski angleščini zamenjamo z e v ameriški:

– diarrhoea / diarrhea (diareja)
– coeliac / celiac (celiakija)
– dyspnoea / dyspnea (dispneja)
– oedema / edema (edem)
– angio-oedema / angioedema (angioedem)
– oesophagus / esophagus (požiralnik)
– oestrogen / estrogen (estrogen)
– gonorrhoea / gonorrhea (gonoreja)
– menorrhoea / menorrhea (menoreja)
– homoeopath /homeopath (homeopat)

Omembe vreden je tudi izraz foetus / fetus, ki je malce bolj zapleten. Obe črkovanji, foetus in fetus, sta sprejemljivi v BrE, AmE pa običajno uporablja izraz fetus. BMJ (the British Medical Journal) in druge publikacije dajejo prednost izrazu fetus. Oxfordov slovar, ki opredeljuje standardno britansko angleščino, omeni, da je »dandanes fetus standardno črkovanje za angleško govoreči svet, vendar se foetus še vedno uporablja v britanski angleščini v splošni rabi.« [1]

Končnice

Druga pomembna razlika med obema različicama angleščine je v končnicah. Ta velja za glagole, samostalnike in pridevnike.

1.      -our ali z -or
Tudi iz tega primera je razvidno poenostavljanje v ameriški angleščini, ki britanski zapis -our v nadomesti z -or. Na primer:

– behaviour / behavior (vedenje)
– colour / color (barva)
– tumour / tumor* (tumor)
– humour / humor** (humor)
– odour / odor (vonj)
– vapour / vapor (para/hlap)

* Treba je omeniti, da črkovanje tumor postaja standardno mednarodno črkovanje v imenih genov in proteinov (na primer tumor necrosis factor). [2]
** Pridevnik humoral (slo. humoralen: »ki je v zvezi s telesno tekočino ali se po njej prenaša« [3]) se črkuje na isti način v obeh različicah angleščine (črkovanje humoural je tako nepravilno).

2.      –re ali -er
Druga drobna, vendar ključna razlika (če se želite pohvaliti z vašim znanjem o različicah angleščine) je nenaglašena končnica -re:

– center / centre (center/sredina)
– fibre / fiber (vlakno)
– litre / liter (liter)
– metre / meter (meter)
– titre / titer (titer)

3.      -logue ali -log
Naklonjenost ameriške angleščine poenostavljanju se pojavi tudi v naslednjih primerih. Britanska različica končnice -logue se je čez čas preoblikovala v enostavnejši -log:
– analogue / analog (analogen)
– catalogue / catalog (katalog / seznam)
– dialogue / dialog (dialog)
– homologue / homolog (homolog)

4.      -ise ali -ize
V BrE se večina glagolov konča s končnico -ise, čeprav se uporablja tudi končnica -ize. Na primer: tako izraz stabilise kot stabilize sta pravilna, a kljub temu je pomembno, da izberemo eno končnico in to dosledno uporabljamo v celotnem besedilu, saj se tako izognemo zmedi in skrbimo za lep slog.

V AmE je pravilna končnica le -ize.

Na podoben način se lahko v BrE veliko besed, ki se končajo na -lyse, črkuje tudi z -lyze, vendar ne vseh. Spodaj je nekaj primerov izrazov, ki jih v BrE lahko črkujemo le z -lyse. AmE pa sprejema le črkovanje -lyze:

– analyse / analyze (analizirati)
– catalyse / catalyze (katalizirati / pospešiti)
– paralyse / paralyze (ohromiti)

Razno

V angleščini je izjem pogosto ravno toliko kot pravil. V duhu tega navajamo še nekaj razlik v črkovanju med AmE in BrE, ki ne spadajo v nobeno izmed zgoraj naštetih kategorij.

Na primer:
– aluminium / aluminum (ponovno je naklonjenost AmE k poenostavljanju precej očitna) (aluminij)
– intervertebral disc / intervertebral disk (medvretenčna ploščica)
– leucocyte / leukocyte (bela krvnička / levkocit)
– mould / mold (plesen)

Naslednji mesec bomo razpravljali o pomembnih razlikah med BrE in AmE v sklopu terminologije. Ste vedeli, da izraza anaestgesiologist in anaesthetist (anesteziolog oz. anestezist) glede na lokacijo bralca lahko pomenita dva različna poklica?

Članek smo pripravili na podlagi zbirke številnih internetnih virov [4] ter opažanj pri vsakodnevnem zagotavljanju kakovosti prevodov. Če bi o tej temi radi izvedeli več, v branje (in pomoč med pisanjem samim) toplo priporočamo knjigo Medical Writing: A Prescription for Clarity. V tej boste našli kar nekaj jezikovnih nasvetov, kako jasno, jedrnato in tekoče podati besedilo. Knjiga je namenjena vsem, ki se ukvarjamo z medicinsko/farmacevtsko industrijo.

Prav tako pa smo vam na voljo tudi mi, ekipa Alamme. Če želite, da besedilo, ki ste ga sestavili, pregleda izkušeni lektor ali revizor (materni govorec britanske ali ameriške angleščine), ne oklevajte in nam pošljite povpraševanje na elektronski naslov info@alamma.eu.


Viri

[1] https://www.lexico.com/definition/fetus, dostop 2. Junij 2021
[2] https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199545155.001.0001/acref-9780199545155-appendix-010, dostop 3. Junij 2021
[3] https://www.termania.net/slovarji/slovenski-medicinski-slovar/5519625/humoralen , dostop 3. Junij 2021
[4] http://translation-clinic.com/spelling-medical-terms-british-american-english/, dostop 3. Junij 2021