Lokalizacija pomeni prilagoditev besedila jezikovnim in kulturnim značilnostim izbranega ciljnega okolja ali trga.

Z lokalizacijo spletne strani boste dosegli širši krog potencialnih tujih kupcev, gradnja in širitev vašega posla v tujini pa bosta preprostejši in učinkovitejši.

Poleg lokalizacije spletnih strani nudimo tudi lokalizacijo programske opreme (uporabniški vmesniki, priročniki), spletne dokumentacije, strojne opreme (programski vmesniki, priročniki) in telekomunikacijskih naprav.

»People are at least three times
more likely to buy a product when
they are addressed in their own
language.«
Raziskava agencije Forrester

CENE:

Za lokalizacijo velja enak cenik kot za pisne prevode – izbirate lahko med paketoma POSLOVNI in TOP.