Pri natančnem in podrobnem jezikovnem pregledu besedila lektor preveri slogovno in slovnično ustreznost besedila ter njegovo razumljivost in primernost glede na izbrano ciljno javnost. Odpravi slovnične in tipkarske napake ter v nekaterih primerih poda predloge za izboljšanje besedila.

Lekturo vedno opravi naravni govorec lektoriranega jezika z univerzitetno jezikoslovno izobrazbo.

CENE:

5€ / stran

SLOVENŠČINA

9€ / stran

OSTALI JEZIKI

Cene ne vsebujejo DDV-ja.