Čas branja: 4 min

Kdor je izurjen v polaganju ploščic, zagotovo dobro pozna razliko med furansko in epoksi fugirno maso. Kdor se preživlja s šivanjem, točno ve, kako se vozelni vbod razlikuje od verižnega. Prav tako lahko strokovnjakinje in strokovnjaki na področju jezikovnih storitev v spanju razlikujemo med storitvami, povezanimi z besedilom in jezikom.

Tudi v naši stroki smo predani strankam, zato vam želimo zagotoviti storitev, ki vam je kar najbolj pisana na kožo. Ko nam jasno sporočite, kaj od nas pričakujete, nam omogočite, da oblikujemo ponudbo, prilagojeno vašim potrebam, na podlagi te pa vi lahko sprejmete informirano odločitev. Ta nova serija člankov je namenjena predstavitvi nekaterih možnosti, ki so vam na voljo. Najprej si poglejmo štiri najpogostejše storitve za izboljšanje besedil.

Lektoriranje

Začnimo kar z najbolj neposredno. Pri lektoriranju besedilo temeljito preberemo in popravimo vse slovnične ali preproste slogovne napake. V večini primerov lekturo opravi oseba, katere materni jezik je jezik besedila. Dodatno se zaplete pri zelo specializiranih besedilih, saj moramo dobro poznati tudi zadevno področje in z njim povezano terminologijo. Cilj lekture je zagotoviti, da je besedilo lepo berljivo, slovnično pravilno in napisano v ustreznem registru. Pri lektoriranju besedila ne prepišemo popolnoma niti vanj ne posegamo preveč, razen ko je to nujno potrebno. Če lektoriramo prevod, besedila ne primerjamo z izvirnikom, zato lektoriranje ne zagotavlja pravilnega prenosa pomena med jeziki.

Lektoriranje priporočamo za različna besedila, ki so dobro napisana ter jih je treba le še enkrat prebrati in odpraviti manjše pomanjkljivosti.

Revizija

Revizija je kombinacija lektoriranja prevoda in primerjave z izvirnim besedilom. Da lahko ustrezno opravimo to dvojno nalogo, mora biti jezik prevoda naš materni jezik, poleg tega pa moramo tekoče govoriti jezik izvirnega dokumenta. Najti moramo vse morebitne izpuste, napačno prevedene dele ali druge napake pri lokalizaciji, ki so v besedilu ostale po prevodu. Poleg strokovnega znanja na področju jezika pa moramo biti vešči tudi področja, o katerem govori besedilo. Zato revizorke in revizorji pogosto tudi prevajamo in obratno.

Številne prevajalske agencije že v samo storitev prevajanja vključimo revizijo neodvisne jezikovne strokovnjakinje ali strokovnjaka, da zagotovimo kakovosten končni izdelek. Seveda je revizija lahko tudi samostojna storitev, če že imate prevod, ki še ni prestal postopka za zagotavljanje kakovosti. Tudi izjemne prevajalke in prevajalci se lahko zmotimo, zato prav vsakemu prevodu, ne glede na njegovo kakovost, koristi dodaten par oči.

Redigiranje

Redigiranje si lahko predstavljamo kot starejšega sorojenca lekture. Če slednja že odlično besedilo podvrže le majhnim prilagoditvam, se pri redigiranju besedila lotimo temeljiteje in ga po potrebi popolnoma predelamo. Končni izdelek ne sme vsebovati napak ter mora biti lepo berljiv, jasen in ustrezen z vidika registra. Včasih je v besedilu treba obogatiti besedišče in poskrbeti za vključujoč jezik, pri tem pa ohraniti namen in pomen izvirnika. Strokovnjakinje in strokovnjaki za lektoriranje v večini primerov obvladamo tudi redigiranje, saj za obe nalogi potrebujemo podobne veščine. Jezik besedila mora biti naš materni jezik, poznati pa moramo tudi temo besedila, da ga lahko samozavestno prilagodimo in preoblikujemo.

Lahko se zgodi, da nam pošljete besedilo v lekturo, mi pa vam predlagamo redigiranje. Včasih je to edini način, da vam vrnemo končni izdelek, ki bo dosegal ustrezno raven kakovosti. Redigiranje lahko nadomesti tudi lektoriranje v okviru revizije, če ugotovimo, da prevod ni bil opravljen zadovoljivo. V tem primeru mora oseba, ki opravlja revizijo, seveda obvladati oba jezika.

Urejanje strojnega prevoda

Ta storitev je nekoliko novejša in tesno povezana s strojnim prevajanjem. Strojni prevajalniki se nenehno izboljšujejo in v nekaterih primerih že spodobno prevedejo besedilo. Da pa bi dosegli kakovost, ki jo običajno pričakujemo od prevajalk in prevajalcev, je strojni prevod treba še pregledati in izboljšati. Morebitne pomanjkljivosti in napake strojnih prevajalnikov se razlikujejo od tistih, ki jih zagreši človek. Strojni prevajalnik lahko napačno interpretira kontekst ter prezre metafore, idiome in celo terminologijo, ki je v rabi v določeni stroki ali znotraj nekega podjetja. To privede do težav, ki so manj verjetne, ko prevaja človek. Ko smo za urejanje strojnega prevoda usposobljeni, se teh težav zavedamo, zato jih lahko takoj opazimo in popravimo, nato pa besedilo preoblikujemo, dokler ne doseže zahtevane kakovosti.

Morda bo v prihodnosti umetna inteligenca tako napredna, da urejanje strojnih prevodov ne bo več potrebno. Trenutno pa je človeško posredovanje še nujen korak v postopku strojnega prevajanja, če naj bo prevedeno besedilo ustrezno za objavo ali uporabo, ki ni najosnovnejše ali celo samo približno razumevanje napisanega.

V Alammi vam z veseljem pregledamo in izboljšamo besedilo z uporabo katere koli opisane metode. Na voljo so kot samostojne storitve ali v kombinaciji s prevodom. Pišite nam za naročilo ali nasvet.

Da bi se lažje odločili za ustrezno storitev ali kombinacijo storitev, ki najbolje zadosti vašim potrebam, vas vabimo k branju bloga tudi naslednji mesec, ko se vrnemo z novimi nasveti. Vbodi pri šivanju so nam sicer španska vas, jezike pa obvladamo!