Čas branja: 6 min

Razlika med običajnimi prevodi in prevodi v izvirni jezik

Prevodi v izvirni jezik (ang. »back translation«) so prevodi že prevedenega besedila v jezik izvirnega dokumenta. Na primer: slovenski prevod angleškega dokumenta ponovno prevedemo v angleščino (ANG>SLO>ANG). Tovrstne prevode običajno opravljamo z namenom ocene kakovosti prevoda in izpostavljanja pomenskih razlik med izvirnikom in prevedenim besedilom. Cilj obeh prevajalskih procesov je natančnost, ključna razlika med običajnim prevodom in prevodom v izvirni jezik pa je v tem, da pri slednjem poprej prevedeno besedilo uporabimo kot izvirnik za prevod.

Prevod v izvirni jezik v večini primerov opravi prevajalec, ki v prvotni proces prevajanja ni bil vpleten  in nima dostopa do izvirnega besedila. Tako lahko celostno oceni kakovost prevedenega besedila in se ob tem ne osredotoča le na podrobnosti, kot so struktura stavkov ali izbira besedišča, temveč na besedilo kot celoto.

Prevajalčeve naloge

 1. Prevajalec besedilo prevede v jezik izvirnega dokumenta,
 2. nato izvirno besedilo primerja s svojim prevodom (v izvirni jezik) in izpolni poročilo.
 3. Preveriti mora, ali prevod v izvirni jezik pomensko ustreza izvirnemu besedilu.
 4. Označi vse težave, ki bi lahko ogrozile kakovost prvotnega prevoda.
 5. Prvemu prevajalcu in naročniku prevoda svetuje glede potrebnih popravkov in izpostavi dele besedila, ki morda potrebujejo dodaten pregled.

Proces prevajanja v izvirni jezik spremljajo številne napačne domneve, kot na primer ta, da bi ubeseditev morala biti popolnoma enaka izvirniku in da so vsakršne razlike znak neustreznosti prevoda prvega prevajalca. Če sta prevod v izvirni jezik in izvirni dokument povsem enaka, to še ne pomeni, da je bil prvi prevod popoln.

Za prevod v izvirni jezik si pogosto pomagamo s strojnim prevajanjem, lahko pa naloge, opisane v točkah 2–5, opravi drug prevajalec, kot član večje ekipe.

Ne glede na to, kako se prevoda v izvirni jezik lotimo, je njegov primarni cilj odkriti bistvene razlike med izvirnim dokumentom in prevodom v izvirni jezik, kot so neujemanja v pomenu, namembnosti in učinku besedila.

Kdaj se odločamo za prevod v izvirni jezik

Večina etičnih in revizijskih odborov za klinične raziskave zahteva, da se prevode v izvirni jezik in/ali certifikate o natančnosti priloži vsem prevedenim dokumentom. Namen je obvarovanje bolnikov in zagotavljanje, da vsi prevodi gradiv za bolnike dosegajo najvišje standarde kakovosti. Drugi revizijski odbori (vključno s farmacevtskimi) in regulacijski postopki prevode v izvirni jezik zahtevajo pri preverjanju oglaševalskih in promocijskih trditev ter vsebinske primernosti dokumentacije.

Prevod v izvirni jezik je lahko del procesa tudi v primerih, ko je besedilo za prevod posebej zahtevno. Ključne informacije morajo biti povsem pravilne, ne glede na ciljni jezik. Prevod v izvirni jezik je ena od metod, da to zagotovimo. Prevod v izvirni jezik pomaga zadostiti pravnim zahtevam in je učinkovito orodje za nadzor kakovosti in upravljanje tveganj.

Področja in tipi dokumentov, pri katerih so naročila prevodov v izvirni jezik pogosta ali priporočljiva:

 • farmacevtska industrija,
 • industrija medicinskih naprav in znanstvene opreme,
 • klinične študije in raziskave,
 • obrazci o privolitvi za zdravstveno oskrbo,
 • ankete/vprašalniki,
 • izvozna embalaža,
 • označbe živil,
 • pogodbe in pravna orodja,
 • finančna poročila,
 • navodila za uporabo,
 • promocijski slogani in drugi materiali.

Prednosti prevoda v izvirni jezik za naročnika

S pomočjo te metode lahko stranke, ki ne govorijo jezikov, v katere gradiva prevajajo, ocenijo kakovost prevodov. V nekaterih primerih lahko prevod v izvirni jezik pomaga tudi pri oceni učinkovitosti izvirnega besedila in prijaznosti do bralca.

Pridobitev drugega mnenja s strani neodvisnega prevajalca vam lahko pomaga prvi prevod bolje razumeti in hitro prepoznati razlike med prevodom in izvirnim besedilom. Tako lahko v relativno kratkem času primerjate obe besedili. Prevod v izvirni jezik lahko uporabite tudi za oceno dela izbranega ponudnika jezikovnih storitev.

Ne pozabite, da lahko razlike med prvim prevodom in prevodom v izvirni jezik razgalijo morebitne pomanjkljivosti prevoda (na primer neustrezen slog), lahko pa nakazujejo tudi le posameznikove (prevajalčeve) preference in slog, kar ni nujno neustrezno. Samo poročilo po opravljenem prevodu v izvirni jezik zato ne sme biti edino orodje za sklepanje zaključkov o kakovosti ponudnika storitev. Povratne informacije je treba poslati prevajalcu v pregled, da lahko z njihovo pomočjo popravi svoje delo ali podrobneje pojasni slogovne in terminološke odločitve.

Pri preoblikovanju prevoda na podlagi izsledkov prevoda v izvirni jezik je ključnega pomena, da sodelujete z istim prevajalcem, ki je pripravil prvi prevod izvirnega dokumenta. Angažiranje novega prevajalca, ki s tem prevajalskim projektom ni seznanjen, je izguba časa in denarja. Prevod v izvirni jezik je tako lahko odlično orodje za preverjanje natančnosti, s katerim izboljšate vaš sistem zagotavljanja kakovosti. Z vidika papirologije in upravljanja tveganj gre za zelo transparentno metodo,

kljub temu pa lahko neustrezno pripravljen prevod v izvirni jezik zmanjša kakovost prevoda. Za dosego najboljših ciljev je priporočljivo, da angažirate poklicnega prevajalca, ki tekoče obvlada izvirni in ciljni jezik.

Prevod v izvirni jezik ne bo:

 1. Ocenil sloga. Prevodi morajo biti natančni, slogovno ustrezni in berljivi. To preverjamo s slogovnim pregledom.
 2. Prepoznal zatipkov in napak v slovnici, črkovanju ter ločilih. To je naloga lektorja.
 3. Prepoznal dvoumnosti, tj. delov izvirnega besedila, ki jih lahko razumemo na več načinov in posledično vodijo do zmede ali celo napačne interpretacije.

Ponudniki jezikovnih storitev, ki skrbno pazijo na kakovost, redno izvajajo slogovne preglede in lekture, prav tako pa prevajalce opozarjajo na pomembnost prepoznavanja dvoumnosti v izvirniku.

Prednosti in slabosti prevoda v izvirni jezik

Prednosti

 • Zanesljiva metoda za preverjanje natančnosti prevoda.
 • Izboljšan nadzor kakovosti.
 • Dobro orodje za upravljanje tveganj.
 • Večja transparentnost v primerjavi z drugimi metodami nadzora kakovosti.
 • Na voljo so jasni dokazi in dokumentacija.

Slabosti

 • Preverjanje ostalih kriterijev kakovosti prevoda ni mogoče.
 • Drag in
 • časovno potraten postopek.
 • Če je prevod v izvirni jezik neustrezen, lahko povzroči več škode kot koristi.

Katerim težavam ali napakam ste se uspeli izogniti s prevajanjem v izvirni jezik in primerjavo prevedenih besedil? Poznate še kakšne vrste prevajalskih ali lokalizacijskih projektov, kjer je prevod v izvirni jezik koristno orodje? Delite svoja mnenja in izkušnje v komentarjih spodaj.

V Alammi smo vam z veseljem na voljo za več pojasnil o tem, kako naši izkušeni prevajalci ta postopek uporabljajo kot dodaten element v procesu nadzora kakovosti. Za več informacij in odgovore na morebitna vprašanja se obrnite na nas prek e-pošte na naslovu info@alamma.eu.