Čas branja: 5 min

V prejšnjem članku smo raziskovali, kako bo ChatGPT vplival na prevajalsko industrijo – gre za grožnjo prevajalcev ali dobrodošlega asistenta? V članku smo se bežno dotaknili tudi zmožnosti orodja ChatGPT v okviru strojnega prevajanja in njegovih prednosti v primerjavi z ostalimi spletnimi prevajalniki.

ChatGPT se od ostalih brezplačnih prevajalnikov (kot sta na primer Google Translate in DeepL) razlikuje predvsem v tem, da besedila ne le prevede, pač pa pri prevajanju upošteva dodatna navodila. Mednje sodijo na primer določitev registra, slovničnega spola, upoštevanje omejitve znakov in podobno. Možnosti so skoraj neskončne! ChatGPT smo želeli preizkusiti še v praksi in preveriti, ali res sledi uporabnikovim navodilom in ali se kakovost njegovih prevodov lahko kosa z drugimi brezplačnimi prevajalniki.

Dali smo mu različna navodila za pripravo prevodov povedi iz angleščine v slovenščino. Ta jezikovna kombinacija je idealna, saj slovenščina za razliko od angleščine pogosto izraža slovnični spol in ločuje med vikanjem in tikanjem, če omenimo le dve poglavitni značilnosti.

Prvi primer: vikanje

V angleščini spoštovanje ter odnose med govorci in govorkami razberemo iz konteksta ter registra, slovenščina pa to razmerje izraža z uporabo bodisi vikanja bodisi tikanja. Če s strojnim prevajalnikom (npr. Googlovim) želimo prevesti angleško poved »I wish you a lovely day« v slovenščino, nimamo možnosti izbire med vikanjem in tikanjem. Orodju ChatGPT lahko damo navodilo, kot na primer »prevedi poved ‘I wish you a lovely day’ v slovenščino in uporabi vikanje.« Rezultat je sledeč: »Želim vam lep dan.« Če ga prosimo za prevod iste povedi z uporabo tikanja, se bo glasil: »Želim ti lep dan.« Prevajalnik DeepL ponudi oba prevoda, a ne pojasni razlike med njima.

Drugi primer: slovnični spol

V slovenščini slovnični spol samostalnika ali osebnega zaimka vpliva tudi na končnice ostalih besed v stavku. Če je torej osebek stavka ženskega spola, moramo pridevnike in glagole opremiti z ustrezno končnico. Angleščina slovničnega spola ne izraža pogosto – samostalniki, pridevniki in glagoli se le redko ujemajo. Glagoli in samostalniki so neodvisni od osebka in jih tako tudi zapisujemo. Izjema so nekateri nepravilni glagoli (npr. glagol biti, to be) in tretja oseba ednine, ki ne glede na slovnični spol zahteva glagolsko končnico -s.

Če želimo na primer v slovenščino prevesti poved »I am looking forward to the summer, as I have booked a three-week holiday in Indonesia with my friend.«, lahko orodju ChatGPT podamo navodilo, kateri slovnični spol naj uporabi. Spodnji posnetek zaslona prikazuje rezultate prevodov v moški in ženski spol ter kombinacijo obeh. Pri vseh je ChatGPT dosledno upošteval navodila.

Za Googlov prevajalnik in DeepL se zdi, da sta slovnični spol izbrala naključno. Težko je reči, kakšna je podlaga za to odločitev, če poved sama ne poda jasne indikacije (npr. ženskega/moškega imena ali zaimka), a na izbiro slovničnega spola najverjetneje vplivajo podatki, iz katerih prevajalnik črpa, ki so lahko pristranski. V našem primeru sta oba izbrala ženski slovnični spol.

Tretji primer: omejitev znakov oz. besed

Pri zadnjem preizkusu smo v navodilo dodali omejitev znakov oziroma besed, ki naj jo ChatGPT upošteva v prevodu. Upoštevanje znakovne omejitve je lahko ključnega pomena, sploh pri prevodih uporabniških vmesnikov, sloganov, krilatic in podobnih kratkih besedil, ki so prostorsko omejena.

Več naših testov je pokazalo, da je ChatGPT v tem pogledu zelo nezanesljiv. Spodnji trije primeri kažejo, da navodil pogosto ni upošteval, prevodi pa so tako slogovno kot slovnično pomanjkljivi.

Tudi nekateri uporabniki na spletu so opazili, da ima ChatGPT omejeno sposobnost štetja znakov in besed in je pri tem zelo nezanesljiv, kar velja vsaj za trenutno brezplačno različico. Govorci in govorke slovenščine boste prav tako opazili, da prevodi zvenijo nenaravno, kar je najverjetneje posledica poskusov krajšanja besednih zvez.

V članku smo si ogledali le nekaj primerov navodil za prevajanje, ki jih lahko podamo orodju ChatGPT, in se omejili na eno jezikovno kombinacijo. S tem smo se te teme le dotaknili in spodbudili nadaljnje raziskovanje. Obenem smo izpostavili trenutne prednosti ter pomanjkljivosti orodja v primerjavi z drugimi strojnimi prevajalniki.

Čeprav se je ChatGPT v smislu sledenja navodilom v večini opravljenih testov izkazal, je treba poudariti, da je kakovost njegovih prevodov nekonsistentna in primerna le za osebno rabo. Kljub temu pa ima tovrstna tehnologija zaradi možnosti upoštevanja kontekstualnih navodil lahko svetlo prihodnost na področju prevajanja, če se bo še naprej izpopolnjevala. Bolj uveljavljena orodja za strojno prevajanje za zdaj dosegajo natančnejše in bolj naravno zveneče rezultate, a sčasoma bi inteligentni jezikovni modeli lahko prevzeli primat. Pot do tja pa je še dolga.

Prevodi, namenjeni javni in strokovni rabi, morajo na prvo mesto postaviti kakovost, ki prepričljivo ostaja v domeni izkušenih prevajalk in prevajalcev. Prav tako bo zaupanja vreden ponudnik jezikovnih storitev dosledno upošteval vaša navodila. Pišite nam, če vas zanima sodelovanje z nami!