Čas branja: 6 min

Prevajanje dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj je zapleteno in terja podrobno razumevanje tako vsebine kot ciljne publike. Obsega dokumente za paciente in pacientke, kot so obrazci za prostovoljno privolitev in navodila za osebe, ki prejemajo preučevano zdravilo, ali tiste, ki so zanje odgovorne, ter dokumente za zdravstveno osebje, kot so protokoli kliničnih preskušanj. Da bi lahko učinkovito posredovali informacije, je za prevajanje treba izbrati osebe z ustreznim znanjem in izkušnjami.

V pričujočem članku bomo razpravljali o tem, kako pomembno je dokumentacijo v okviru kliničnih preskušanj prevajati za določeno ciljno publiko. Predstavili bomo tudi študijo primera zahtevnejšega prevajalskega projekta, ki smo ga izpeljali za eno naših strank s farmacevtskega področja. Projekt je bil precej obsežen, zadevna dokumentacija pa je bila namenjena dvema zelo različnima vrstama publike – zdravstvenemu osebju na eni strani in udeležencem in udeleženkam ter njihovim družinam in tistim, ki so zanje odgovorni, na drugi.

Različne potrebe in ravni znanja ciljne publike

Dokumente za paciente in pacientke, kot so obrazci za prostovoljno privolitev in navodila za osebe, ki prejemajo preučevano zdravilo, ali tiste, ki so zanje odgovorne, mora prevesti oseba, ki se odlično znajde v marketinških vodah ter obvlada zanje značilna slog in register. Tovrstna besedila morajo biti preprosta, zanimiva in enostavna za branje, a vseeno verodostojna.

Prevajanje dokumentov za zdravstveno osebje, kot so protokoli za klinična preskušanja, pa terja drugačen nabor spretnosti. Zdravstveno osebje prejme zelo strokovna besedila, zato je izjemno pomembno, da je prevajalec ali prevajalka izurjena na medicinskem ali farmacevtskem področju in ima s tovrstnimi prevodi izkušnje. Tako bo lahko ustrezno posredovala strokovne informacije protokolov kliničnih preskušanj ter zagotovila, da je terminologija pravilna.

Študija primera: eno klinično preskušanje, dve ciljni publiki, dve prevajalki

Eden največjih izzivov, s katerimi smo se soočili pri prevajanju dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj, je bil projekt, ki je bil zapleten zaradi kombinacije različnih dejavnikov:

  • precejšen obseg: več kot 120 prevajalskih strani (nad 30 tisoč besed) – to je glede na zahtevnost vsebine težka naloga;
  • razmeroma kratek rok: manj kot trije tedni; in
  • besedila za zelo različne vrste ciljne publike: zdravstveno osebje, osebe, ki prejemajo preučevano zdravilo (od šestih let starosti naprej), in njihove družine ali tiste, ki so zanje odgovorni.

V praksi so navedeni dejavniki za nas pomenili, da je moral biti čas izvedbe kratek, prevodi pa terminološko in slogovno ustrezni. Morali smo zagotoviti, da:

  • ekipa za klinično preskušanje ve, kaj mora storiti in kako;
  • so udeleženci in udeleženke seznanjeni s tem, kako poteka zdravljenje in kaj se od njih pričakuje; ter
  • da tisti, ki so za preučevane osebe odgovorni, vedo, kaj se bo z njihovimi bližnjimi morda dogajalo.

Za napake ali nerodne prevode v tem projektu ni bilo prostora.

Po kratkem razmisleku smo oblikovali naslednji načrt, ki nam je omogočil, da smo stranki pravočasno zagotovili visokokakovosten prevod.

1. Prevajanje dokumentov smo zaupali dvema različnima osebama.

Ena podrobno pozna medicinsko in farmacevtsko industrijo, zato je prevzela dokumente, namenjene zdravstvenemu osebju. Poskrbela je za točne in terminološko ustrezne prevode, kar je zagotovilo, da na račun prevoda ni prišlo do morebitnih življenjsko nevarnih napak osebja v kliničnem preskušanju.

Tudi druga oseba, ki smo jo izbrali, ima izkušnje s prevajanjem na medicinskem in farmacevtskem področju, a še pomembneje – ima izostren občutek za slog in register. Zato je lahko spretno poustvarila pomenske nianse in pritegnila publiko, ne glede na sporočilo. Tej osebi smo zaupali dokumente, namenjene pacientom in pacientkam, da so najobčutljivejše informacije prejeli na kar se da jasen in sočuten način.

2. Revizijo prevoda celotnega projekta smo dodelili eni osebi.

Ta je preverila, da je bila terminologija uporabljena dosledno, prevodi pa so bili popolni in slovnično pravilni.

3. Revizija je potekala vzporedno s prevajanjem.

Tako je prevajalska ekipa že med prevajanjem prejemala povratne informacije o kakovosti dela, kar ji je omogočilo sprotno prilagajanje in izboljšave prevoda.

4. Vse prevode, zlasti besedil, namenjenih pacientom in pacientkam, je z vidika ciljne publike prebrala projektna vodja.

To nam je omogočilo, da smo se postavili v vlogo ciljne publike in tako zagotovili ustrezen način komunikacije. Postopek je bil tako uspešen, da smo celo v izvirnih besedilih odkrili nekaj semantičnih težav in podjetju, ki je prevode naročilo, predlagali spremembe ter mu tako pomagali preprečiti težave pri izvedbi preskušanja.

Razdelitev prevajanja teh besedil med osebe z različnimi znanji in izkušnjami je bila ključnega pomena, da smo ciljni publiki zagotovili slogovno in terminološko prilagojen končni izdelek. Slednje je še posebej pomembno pri kliničnih preskušanjih, saj so informacije v dokumentih strokovne in zapletene, okoliščine pa pogosto čustvene.

Kako izbrati pravo prevajalsko agencijo?

Pri storitvah prevajanja v okviru kliničnih preskušanj je pomembno, da sodelujete s prevajalsko agencijo, ki je specializirana za prevode medicinskega in farmacevtskega področja. Tovrstne agencije imajo izkušeno prevajalsko ekipo, ki pozna specifično terminologijo in slog dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj. Poleg tega so podrobno seznanjene s predpisi in smernicami, ki urejajo klinična preskušanja, ter lahko pomagajo zagotoviti skladnost prevodov s temi predpisi.

Ko iščete strokovno prevajalsko agencijo za pomoč pri pripravi dokumentacije v okviru kliničnega preskušanja, je pomembno, da najdete izkušeno in preverjeno agencijo. Imeti mora prevajalsko ekipo z znatnimi izkušnjami na medicinskem in farmacevtskem področju, zlasti s prevajanjem dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj, ki razume tozadevne posebnosti. Da bi si zagotovili takšno ekipo, lahko agencijo mirne vesti prosite za reference prevajalcev in prevajalk (agencije vam lahko posredujejo anonimizirane življenjepise), da se seznanite z njihovimi izkušnjami in izobrazbo.

Ekipa z raznovrstnimi znanji in izkušnjami lahko informacije posreduje učinkovito in na način, ki je prilagojen potrebam ciljne publike. Tako zagotovite točen, jasen in razumljiv končni izdelek za prav vse, ki so udeleženi v kliničnem preskušanju. Alamma je že skoraj dve desetletji zanesljiv jezikovni partner pri prevajanju dokumentacije v okviru kliničnih preskušanj – pišite nam za več informacij!