Čas branja: 4 min

Čaka vas kopica dokumentov, ki jih je treba prevesti v kratkem času. Na hitro natipkate skupek besed v maternem jeziku ali celo v angleščini, ki je šele vaš drugi ali tretji jezik. Samo trenutek! Ste pomislili, da se pomen v dvoumno ubesedenih stavkih lahko izgubi? Poglejmo, zakaj morajo biti izvirna besedila napisana jasno in jedrnato.

Se še spomnite igre telefončkov? Prva oseba nekaj zašepeta naslednji v vrsti in ta še naslednji, dokler zadnja oseba ne prejme norčavo popačenega sporočila. Zdaj pa si predstavljajte, da igrate igro z visokimi vložki in tveganji, kot je prevajanje farmacevtskih dokumentov, kjer ni prostora za pomote pri šepetanju.

Kako natančen je prevod, je odvisno od razumljivosti in jasnosti izvirnega besedila, še posebej, če izvirnik pišemo v tujem jeziku. Nedodelan ali težko razumljiv izvirnik lahko vodi v napačne prevode in povzroči nesporazume s pomembnimi posledicami.

Onkraj semantike: pogosti dvoumni izrazi

Jezik je kompleksen, zlasti na tako specializiranih področjih, kot je farmacija. Poglejmo si nekaj primerov izrazov v angleščini, ki jih zlahka zamešamo, a pomenijo različne stvari, zato nas lahko nepozornost drago stane. Če v prevajanje pošljemo nejasno besedilo, mora oseba, ki prevaja, ugibati, kaj točno smo imeli v mislih, kar pa je tvegano. Zato mora biti že izhodiščno besedilo najvišje kakovosti.

Digit in digital
To je enostaven primer, ki nam je verjetno dobro poznan: besedi digit in digital. Digit se nanaša na številke od 0 do 9 ali v anatomskem smislu na prste. Digital pa se nanaša na posredovanje podatkov v zaporedju številk ali na računalniško tehnologijo. Če bi navedena izraza v besedilu zamenjali, bi lahko povzročili kritične napake, zlasti v farmaciji, ki zahteva izjemno natančnost.

Za primer vzemimo naslednje besedne zveze: »digit/digital cuff« in »digit/digital measurement records«. Ste popolnoma prepričani, katera v paru je prava? Med prevajanjem se moramo pogosto odločiti brez ustreznega konteksta, sploh pri prevajanju uporabniških vmesnikov.

Toxic in toxicity
Pojem toxic označuje snov, ki je škodljiva ali strupena, toxicity pa opredeljuje, do katere ravni je snov škodljiva ali strupena. Ko opisujemo, da je snov toxic, ne opredelimo pa njene toxicity, lahko nehote povzročimo napačno razlaganje izsledkov raziskave ali varnostnih smernic.

Cure in treatment
Pomena besed cure in treatment se nam morda zdita podobna, a cure pomeni, da po zdravilu oseba popolnoma ozdravi, pri treatment pa gre za dolgoročnejšo oskrbo med bojem proti bolezni. Omenjena pojma sta lahko pravno občutljiva in če ju zamešamo, lahko ustvarimo nerealna pričakovanja.

Quality in quantity
Quality se nanaša na značilnosti ali lastnosti nečesa, quantity pa na količino. V farmacevtskem kontekstu lahko z napačno rabo tega para izrazov v dokumentaciji povzročimo hude napake pri proizvodnji zdravil ali analizi podatkov. Za to ni potrebno veliko – le trenutek nepozornosti, ko nam prsti prehitevajo možgane, v kombinaciji s prepričanjem, da besedila ni treba lektorirati, preden ga pošljemo v prevajanje.

Efficacy in effectiveness
Ko besedilo pripravljamo v jeziku, ki ni naš materni jezik, se tveganje za nenatančne ubeseditve eksponentno poveča. Besede ali besedne zveze se nam v tujem jeziku mogoče zdijo pravilne, v maternem jeziku pa bi prepoznali tudi bolj prikrite nianse. Nepravilna raba para efficacy in effectiveness lahko v kliničnem okolju povzroči precejšnje nesporazume.

Efficacy nam pove, kako uspešno je zdravljenje v idealnih pogojih, pogosto v okviru nadzorovanih kliničnih preskušanj, effectiveness pa ocenjuje, kako se nekaj obnese v praksi. Predstavljajmo si, da v kliničnem preskušanju določajo effectiveness novega zdravila namesto efficacy. Posledice bi bile lahko katastrofalne.

Napotki za zagotavljanje jasnosti

  1. Povedi naj bodo kratke in jedrnate. Zapletena stavčna struktura je popolno okolje za nejasnost.
  2. Izogibajmo se žargonu, razen če je v zadevni panogi ustaljen in v danem kontekstu nujen. Če se mu ne moremo izogniti, ga pojasnimo v besedilu (kar v oklepajih) ali v opombah.
  3. Uporabljajmo tvornik. Tvornik oziroma aktiv nam da jasno vedeti, kdo je vršilec dejanja, s čimer zmanjšamo verjetnost nesporazumov.
  4. Lektorirajmo besedilo. Mogoče izpostavljamo samoumevno, a lektura v maternem jeziku je lahko zelo koristna, sploh če jo zaupamo osebi, ki se dobro spozna tudi na zadevno področje.

V farmacevtski industriji ni prostora za napake niti pri formulaciji zdravil niti pri prevajanju besedil. Izvirnik je temelj, na katerem gradimo kakovosten prevod, zato moramo poskrbeti, da je ta jasen, zlasti če ga pišemo v tujem jeziku, saj je to lahko razlika med uspešno komunikacijo in drago napako.

Naslednjič, ko se vam bo mudilo s prevajanjem dokumentov, se ustavite in razmislite – ali ste bili karseda jasni in natančni? Od odgovora je lahko odvisen uspeh vašega projekta.

Spremljajte nas za več nasvetov o tem, kako do brezhibnega prevoda v farmacevtski industriji. Če potrebujete prevod in niste prepričani, ali je izvirnik ustrezen, nam pišite na info@alamma.eu. Z veseljem vam pripravimo prilagojen paket prevajalskih storitev. Poleg tega lahko vaš izvirnik po potrebi najprej lektoriramo in tako zagotovimo, da je pripravljen za prevajanje!