Pri trženju vaših obstoječih in lansiranju novih izdelkov ali storitev na tujih trgih vam pomagamo s celostnimi jezikovnimi rešitvami.

Vašo registracijsko dokumentacijo, promocijsko gradivo in navodila (za uporabo) lektoriramo in prevedemo, nato pa tudi grafično oblikujemo in pripravimo za tisk.

CENE:

Cena paketa celostnih jezikovnih storitev je odvisna od narave in posebnosti izbranih storitev (jezik izvirnih besedil za lekturo, jezikovne kombinacije za prevod, vaše želje glede grafične podobe itd.).