nabor storitev

Naročnikom in partnerjem zagotavljamo širok in celosten nabor jezikovnih storitev.
Nudimo vam kakovostne pisne prevode poljudnih in strokovnih besedil v in iz več kot 90 svetovnih jezikov. Glede na namen lahko izbirate med spodnjimi paketi:

PREVOD BESEDILA

Prevod pripravi izkušen strokovnjak izbranega področja, oblikuje pa ga projektni vodja. Besedilo je namenjeno razumevanju in lastni rabi ali nadaljnjemu delu.

PREVOD IN LEKTURA

Prevod izkušenega strokovnjaka izbranega področja jezikovno izpili lektor in oblikuje naš projektni vodja. S tem je besedilo primerno tako za lastno kot tudi za javno rabo.

PREVOD, STROKOVNI VSEBINSKI PREGLED IN LEKTURA

Dodatni pregled prevoda zagotavlja najvišjo raven kakovosti in strokovnosti. Besedilo je jezikovno izpiljeno in kot tako primerno za vsakršen namen.

Najmanjše naročilo je 1 prevajalska stran.

Poleg pisnih prevodov zagotavljamo tudi:

LEKTURA

SODNI PREVOD

QA VAŠEGA BESEDILA

CELOSTNE REŠITVE

PODNASLAVLJANJE

TRANSKRIPCIJA

TOLMAČENJE

TRŽENJSKA OBDELAVA BESEDIL

LOKALIZACIJA SPLETNIH STRANI

LEKTURA

Pri natančnem in podrobnem jezikovnem pregledu besedila lektor preveri slogovno in slovnično ustreznost besedila ter njegovo razumljivost in primernost glede na izbrano ciljno javnost. Odpravi slovnične in tipkarske napake ter v nekaterih primerih poda predloge za izboljšanje besedila.

Lekturo vedno opravi naravni govorec lektoriranega jezika z univerzitetno jezikoslovno izobrazbo.

CENE:

5€ / stran

SLOVENŠČINA

9€ / stran

OSTALI JEZIKI

Cene ne vsebujejo DDV-ja.

SODNI PREVOD

Sodno overjeni prevodi so prevodi uradnih dokumentov, ki jih izdelajo zapriseženi sodni tolmači, imenovani s strani Ministrstva za pravosodje.

Za vas izdelamo prevode sledečih listin: diplome, spričevala in certifikati; rojstni listi, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o zakonskem stanu; pooblastila; potni listi; izpisi iz sodnega ali poslovnega registra; delovna dovoljenja; vse vrste potrdil, drugi uradni dokumenti.

Končni izdelek združuje overjeno kopijo izvirnika, naš prevod in izjavo sodnega tolmača, ki jamči za kakovost in ustreznost prevoda; dokument je tudi zapečaten s tolmačevim žigom. Običajno nam v prevajanje izročite notarsko overjeno kopijo uradnega dokumenta (izdelajo jo na upravni enoti), izvirnik pa obdržite.

Pred začetkom prevajanja je treba pri tuji ustanovi, kamor boste dokument vložili, preveriti, ali institucija zahteva tudi tako imenovano apostilo (fr. apostille). Gre za posebno mednarodno overitev pristnosti podpisa na dokumentu v matični državi, ki se opravi na Ministrstvu za pravosodje RS skladno s Haaško konvencijo z dne 5. oktobra 1961.

Sodno overjen prevod je uradni dokument.

CENE:

38€ / stran

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
HRVAŠČINA
SRBŠČINA

SLOVENŠČINA

42€ / stran

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
FRANCOŠČINA
HRVAŠČINA
SRBŠČINA

Druge jezikovne kombinacije: od 60 EUR
Cene ne vsebujejo DDV-ja.

QA VAŠEGA BESEDILA

Redakcijo ali vsebinski pregled vašega besedila opravi strokovnjak izbranega področja ter materni govorec jezika besedila.

Ločimo redakciji dveh vrst – lahko gre za enojezični pregled besedila (npr. strokovnega članka), ki ste ga pripravili za domačo ali tujo javnost, ali pa za primerjavo vašega prevoda z izvirnikom.

Namen je v obeh primerih preveriti vsebinsko pravilnost ciljnega besedila ter zagotoviti njegovo ustreznost za želeni namen in ciljno javnost. Ko pregledujemo vaš prevod izvirnika, posebno pozornost posvetimo tudi skladnosti obeh besedil.

Na željo vam po vsebinskem pregledu besedila lahko ponudimo tudi lekturo.

CENE:

Cena za vsebinski pregled besedila je odvisna od jezika/jezikovne kombinacije in zahtevnosti besedila.

CELOSTNE REŠITVE

Pri trženju vaših obstoječih in lansiranju novih izdelkov ali storitev na tujih trgih vam pomagamo s celostnimi jezikovnimi rešitvami.

Vašo registracijsko dokumentacijo, promocijsko gradivo in navodila (za uporabo) lektoriramo in prevedemo, nato pa tudi grafično oblikujemo in pripravimo za tisk.

CENE:

Cena paketa celostnih jezikovnih storitev je odvisna od narave in posebnosti izbranih storitev (jezik izvirnih besedil za lekturo, jezikovne kombinacije za prevod, vaše želje glede grafične podobe itd.).

PODNASLAVLJANJE

Med prevajalskimi storitvami, ki vam jih lahko ponudimo, je tudi podnaslavljanje videov in filmov, DVD-jev, TV-oddaj in drugih elektronskih medijev.

CENE:

Ceno za storitev podnaslavljanja določimo glede na naravo projekta (tematika in obseg govorjenega besedila, želena oblika dostave, izvirni in ciljni jezik).

TRANSKRIPCIJA

Zagotovimo vam lahko zapis besedila po videoposnetku, pri čemer govorjeno besedilo zapišemo.

Transkripcija je prava izbira, če želite pisni prevod govorjenega besedila, katerega vir je videoposnetek, ali pa zgolj potrebujete govorjeno besedilo v pisni obliki.

CENE:

Ceno za transkripcijo besedila določimo glede na naravo posameznega projekta (tematika in jezik besedila).

TOLMAČENJE

Če za poslovne sestanke, konference z mednarodno udeležbo ali za neformalno druženje s poslovnimi partnerji potrebujete tolmačenje ali prevajanje v živo, vam priskrbimo enega ali več tolmačev.

Šepetano tolmačenje poteka neposredno ob poslušalcu, saj tolmač sproti šepeta prevod govornika. En tolmač lahko prevaja največ trem poslušalcem, da ne bi motil ostalih udeležencev.

Konsekutivno tolmačenje je prevajanje s časovnim zamikom, pri čemer govornik po nekaj stavkih počaka tolmača, da prevede povedano. Tako tolmačenje je ustrezno, kadar je na voljo dovolj časa, da govornik po nekaj stavkih počaka na tolmačev prevod povedanega.

Simultano tolmačenje je sočasno prevajanje govornika, ki govori z običajno hitrostjo. Potrebna je vsaj ena prevajalska kabina z ustrezno opremo, v kateri tolmač opravlja svoje delo, poleg tega pa so potrebne še slušalke za vse slušatelje ter druga tehnična oprema in tehnik. Tako tolmačenje je primerno, kadar je pomembno, da govorniku ni treba čakati na tolmačev prevod govora; prevod slišijo samo udeleženci, ki si nadenejo slušalke.

CENE:

Tolmačenje do 1 ure: od 110 EUR
Pol prevajalskega dne: od 330 EUR
Prevajalski dan (do 7 h/dan): od 580 EUR
Vsaka nadaljnja ura: od 100 EUR
Čakalna ura: 45 EUR

Cene ne vsebujejo DDV-ja.

TRŽENJSKA OBDELAVA BESEDIL

Ponudba v pripravi.

LOKALIZACIJA SPLETNIH STRANI

Lokalizacija pomeni prilagoditev besedila jezikovnim in kulturnim značilnostim izbranega ciljnega okolja ali trga.

Z lokalizacijo spletne strani boste dosegli širši krog potencialnih tujih kupcev, gradnja in širitev vašega posla v tujini pa bosta preprostejši in učinkovitejši.

Poleg lokalizacije spletnih strani nudimo tudi lokalizacijo programske opreme (uporabniški vmesniki, priročniki), spletne dokumentacije, strojne opreme (programski vmesniki, priročniki) in telekomunikacijskih naprav.

»People are at least three times
more likely to buy a product when
they are addressed in their own
language.«
Raziskava agencije Forrester

CENE:

Za lokalizacijo velja enak cenik kot za pisne prevode – izbirate lahko med paketoma POSLOVNI in TOP.

jeziki in področja

Prevajamo v in iz več kot 90 svetovnih jezikov in za vas izdelamo tudi prevod iz tujega v tuj jezik.

Področja naše specializacije so farmacija, medicina, pravo in turizem, redno pa pripravljamo tudi prevode besedil s sledečih področij: marketing, finance, enologija, gradbeništvo, upravno-administrativna besedila in tehnika.

zagotavljanje kakovosti

Zagotavljamo visoko kakovost prevodov besedil, ki nam jih zaupate, in poskrbimo, da se vaše sporočilo izbrani javnosti prenese v popolnoma neokrnjeni obliki. Tako vas razbremenimo morebitnih skrbi glede sporočila, ki doseže vaše partnerje in naročnike na tujih trgih.

PODIZVAJALCI

TEHNOLOGIJA

VODJE PROJEKTOV

OBRAVNAVA DOKUMENTOV

PODIZVAJALCI

Za ohranjanje kakovosti storitev v prvi vrsti skrbimo s strogim in doslednim izborom strokovnih ter izkušenih podizvajalcev.

Sodelujemo s prevajalci in pregledovalci, ki so strokovnjaki na izbranih področjih in z najmanj sedmo stopnjo izobrazbe, imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na področju strokovnega prevajanja in so naravni govorci ciljnega jezika.
Naši lektorji so izobraženi jezikoslovci z najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. So naravni govorci jezika, ki ga lektorirajo, in izkazujejo najmanj pet let delovnih izkušenj z lektoriranjem.

Ustvarili smo močno ekipo zanesljivih strokovnjakov, s katero sodelujemo po načelih medsebojnega spoštovanja, poštenega plačila in korektnega profesionalnega odnosa.

TEHNOLOGIJA

Projektni vodje in izvajalci, ki sodelujejo s Prevajalsko agencijo Alamma, uporabljajo različna prevajalska orodja in orodja za zagotavljanje kakovosti. Uporaba prevajalskih orodij zagotavlja konsistentnost pri izbiri terminologije, skrajša čas prevajanja in omogoča učinkovit nadzor nad kakovostjo pripravljenih besedil.

Lasten program za vodenje projektov beleži posebnosti našega sodelovanja in nam omogoča nadvse skrbno upravljanje vaših dokumentov, v nekaterih primerih pa celo bistveno zmanjša vaš strošek in omogoča hitrejšo pripravo novega prevoda.

VODJE PROJEKTOV

Alammini koordinatorji prevajalskih projektov so usposobljeni za vodenje kompleksnih in zahtevnih projektov. Skrbijo za učinkovit potek prevajalskega procesa in zagotavljajo izvedbo v dogovorjenih časovnih okvirih, pri čemer spretno usklajujejo roke in korake v procesu prevajanja, da vsakokrat zagotovijo kakovostne prevode na strokovno najvišji ravni.

Vrline, ki odlikujejo naše vodje prevajalskih projektov, so med drugim hitra odzivnost, prilagodljivost, dobro poznavanje praks strokovnega prevajanja, zavzetost in predanost ter izrazita usmerjenost k iskanju rešitev.

OBRAVNAVA DOKUMENTOV

Vaše dokumente obravnavamo skrbno in strogo zaupno.

Lasten program za vodenje projektov hrani besedila, ki nam jih zaupate, zaradi česar so vam dokumenti na voljo še leta po opravljenem prevodu.
Zaupajo nam

Smo člani